×

Hur jämställt har ni det hemma? Föräldrakontraktet hjälper er!


Elvie uppmanar föräldrar till att prata om jämställdhet

En ny undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Elvie bekräftar att en ojämn fördelning av arbetsbördan och brist på egentid och sömn kan leda till tankar på separation. Av de som tar merparten av föräldraansvaret funderar nästan 7 av 10 på separation flera gånger i veckan medan de som tar en mindre del av ansvaret är nöjdare i relationen.

Undersökningen bekräftar att mammor fortfarande axlar mycket av föräldraansvaret – och att amning är en av de mest tidskrävande aspekterna av att ta hand om ett litet barn. Varannan kvinna lägger motsvarande en arbetsdag per dygn på att amma när de ammar som mest.

 

Elvies amningsprodukter kan underlätta för partnern att hjälpa till med att mata barnet  – och nu finns också föräldrakontraktet, ett verktyg för småbarnsföräldrar att prata om fördelningen och skapa en bättre förståelse för den tuffa tid det innebär.

Ladda ned föräldrakontraktet här

Föräldrakontraktet hjälper dig till ett mer jämställt liv

Elvies mission är att göra livet lite enklare och smidigare för kvinnor – och det gör

vi både med smarta produkter och genom att utmana gammalmodiga normer. I

Sverige har vi kommit långt vad det gäller jämställdhet, men fortfarande kämpar många föräldrar med hur de ska dela upp arbetet mellan sig. Föräldrakontraktet ska vara en hjälp på vägen och underlätta för föräldrar som vill hitta en jämställd arbetsfördelning. Och det gäller att läsa det finstilta då avtalet är juridiskt bindande och överträdelser kan innebära att du blir betalningsskyldig – i form av egentid. 

 

Med hjälp av avtalet får du och din partner själva definiera vad jämställdhet innebär för er och komma överens om vem som tar hand om allt från amning eller flaskmatning till blöjbyten och nattningar. Den som bryter mot avtalet måste ge den andra parten mer egentid, närmare bestämt en timme per överträdelse.

 

Föräldrakontraktet passar dig som har barn under två år och består av två delar – en avtalsdel, och en bilaga där du och din partner fyller i fördelningen av sysslorna.

Så här funkar avtalet 

1.     Skriv ut de två delarna (länkar finns nedan)

2.     I bilagan, fyll i er jämställdhetsdefinition och vem som ska göra vilken syssla

3.     Läs igenom avtalet, skriv på och datera


 Ladda ned föräldrakontraktet här

Ladda ned bilagan här

Vill ni se ett exempel på en ifylld mall? Klicka här!     


Frågor?

Kontakta oss på elvie@prat.se för frågor kring kontraktet    

                 Vi vet att alla familjer ser olika ut – om du behöver ett kontrakt med plats för fler föräldrar än två, kontakta oss så hjälper vi dig! 


Källa

Undersökningen är utförd av Sifo på uppdrag av Elvie. 1000 föräldrar med barn upp till 10 år gamla ingick i studien som utfördes i Sverige 30/4 – 5/5 2021.

33% av föräldrar har funderat på att separera under barnets två första år. Av de som tar majoriteten av föräldraansvaret i tid (65 % kvinnor, 5 % män) funderar 67 % på separation flera gånger i veckan.

25 % lägger 7–9 timmar / dygn. 47 % lägger minst 7 timmar.

21 % av föräldrarna bråkar om fördelning av egentid (16 % män, 26 % kvinnor).