×

1. Profielinformatie

Profielgegevens, zoals uw naam en e-mailadres.

Hoe we deze gegevens kunnen gebruiken

We kunnen deze informatie gebruiken om uw account op de app in te stellen en te verifiëren. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met u.

We kunnen deze informatie gebruiken om met u te communiceren, inclusief het verzenden van servicegerelateerde berichten, zoals updates over uw bestelling. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

We kunnen deze informatie gebruiken om u ongevraagde marketingberichten te sturen in overeenstemming met uw voorkeuren. We zullen uw persoonsgegevens alleen op deze manier gebruiken voor zover u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ontvangers van deze informatie

We kunnen deze informatie delen met:

●      onze dienstverleners van het beheerplatform voor klantenondersteuning, Square Talk Ltd, Language IO, Inc. en Salesforce.com, Inc, om alle ondersteuningsverzoeken of vragen die u ons stuurt te verwerken;

●      onze integratieprovider voor klantondersteuningsbeheer, Zapier, Inc, om gegevens te verbinden en over te dragen tussen onze dienstverleners van het beheerplatform voor klantenondersteuning;

2. Leeftijd en familiegeschiedenis

Leeftijd en familiegeschiedenis, zoals het jaar waarin u geboren bent en het aantal kinderen dat u heeft.

Hoe we deze gegevens kunnen gebruiken

We kunnen deze informatie gebruiken om bepaalde functies van onze apps te personaliseren, zoals de trainingsroutines die voor u worden aanbevolen wanneer u Elvie Trainer gebruikt. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om onze producten en apps op u af te stemmen.

3. Gebruiksinformatie

Gebruiksinformatie, zoals de tijd gedurende welke u onze producten gebruikt, uw resultaten wanneer u onze producten gebruikt, eventuele problemen die u ondervindt wanneer u onze producten gebruikt en alle andere informatie die door de producten wordt gegenereerd over hoe u onze producten gebruikt.

Hoe we deze gegevens kunnen gebruiken

We kunnen deze informatie gebruiken om de toepassingen van de apps aan te bieden waarmee u statistieken over uw gebruik van de producten kunt volgen en bekijken. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

We kunnen deze informatie gebruiken om te analyseren hoe onze producten presteren, om problemen met onze producten en apps op te lossen, om onze producten en apps te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze producten en diensten, het verhelpen van eventuele fouten in onze producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

6. Uw voorkeuren en abonnementen

Uw voorkeuren en abonnementen, zoals of u zich heeft geabonneerd op nieuwsbrieven en uw voorkeuren voor meldingen en marketingcommunicatie.

Hoe we deze gegevens kunnen gebruiken

We gebruiken deze informatie om de wijze waarop de apps aan u worden getoond aan te passen, alsook de inhoud die beschikbaar is via de apps, en om meldingen te verstrekken, nieuws, waarschuwingen en marketingcommunicatie te verzenden wanneer u ons daarom heeft gevraagd of wanneer u daarmee heeft ingestemd. De verwerking is noodzakelijk voor ons legitiem belang, namelijk ervoor zorgen dat de gebruiker de juiste marketing- en andere communicatie ontvangt.

We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichting om alleen die marketingcommunicatie te verzenden waar u om heeft gevraagd of waarmee u heeft ingestemd. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.

Ontvangers van deze informatie

We kunnen deze informatie delen met:

●      onze aanbieders van marketing- en klantgegevensplatforms, Ometria Limited en Mention Me Limited , om gepersonaliseerde marketing- en servicegerelateerde berichten te verzenden;