×

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels Als er een afwijking bestaat tussen de vertaalde versie en de Engelse versie van deze voorwaarden, gaan we uit van de Engelse versie, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Wij zijn Chiaro Technology Limited (wij/onze/ons), een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd onder ondernemersnummer 08502405. Ons kantooradres is geregistreerd op Second Floor, 63-66 Hatton Garden, Londen, Engeland EC1N 8LE. Wij zijn geregistreerd onder btw-nummer GB 172 6300 28 Wij bedrijven de Elvie apps en de www.elvie.com website (samen ‚onze platformen')

De volgende bepalingen (‚Algemene Leveringsvoorwaarden') vormen de wettelijke basis voor het bestellen van producten via onze platforms (‚Producten‘) Voordat u besluit onze producten te kopen, moet u de Algemene Leveringsvoorwaarden zorgvuldig doorlezen en deze accepteren door ‚Ik accepteer‘ aan te klikken. Ter informatie: onze Privacyverklaring en Algemene Leveringsvoorwaarden voor het gebruik van de website en app vormen ook de wettelijke basis die van toepassing is wanneer u gebruik maakt van onze platformen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via ons klantenserviceteam op +31 800 020 1264 of door ons te schrijven via questions@elvie.com of door gebruik te maken van de support chat op onze website. Als wij contact met u op moeten nemen in verband met uw bestelling, zullen wij dit telefonisch doen of schriftelijk via het e-mail of het postadres dat u bij het bestellen heeft aangegeven.

Onze voorwaarden

1. De Algemene Leveringswaarden begrijpen

1.1 Waarom u deze Algemene Leveringsvoorwaarden moet lezen. De voorwaarden geven aan wie we zijn, hoe we Producten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst mogen aanpassen of beëindigen, wat er gebeurt bij problemen en andere informatie. Neem contact met ons op voor verdere informatie, als u iets in de voorwaarden vindt dat u niet duidelijk is.

1.2 Gedefinieerde termen. Als er in deze Leveringsvoorwaarden gebruik wordt gemaakt van bepaalde woorden en uitdrukkingen, hebben deze specifieke betekenissen (deze staan bekend als ‚gedefinieerde termen‘).

1.3 Koppen en andere informatie. Om de leveringsvoorwaarden leesbaar te maken en te zorgen dat u de informatie gemakkelijker vindt, hebben we kopjes gebruikt in de tekst. De Leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Nederlands en Zweeds. Wij zullen geen kopieën opslaan van contracten tussen ons en u met betrekking tot onze levering van de Producten. Alleen de huidige Leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op het Platform, zodat u ze kunt lezen, printen en downloaden.

2. Uw bestellingen van producten

2.1 Voor u een bestelling platast: productinformatie, beschikbaarheid, prijs en verzendkosten, betalingsopties. Alle Producten worden gedetailleerd beschreven op de productpagina, waar u ook informatie vindt over technische specificaties, de compatibiliteit van het Product, informatie over het gebruik ervan, gebruik van de meegeleverde batterij en de productopties. Op de pagina met productspecificaties vindt u ook informatie over de beschikbaarheid en levertijd van het product, de prijs ervan, inclusief de geldende btw, en informatie over verzendkosten. Alle betalingsopties zijn beneden aan elke pagina weergegeven. Meer informatie over de levering van uw product is onder de clausule hierna te vinden. 5. Verdere informatie over prijzen en betaling is te vinden onder clausule 9.

2.2 Hoe u een bestelling kunt plaatsen. Tijdens de betalingsprocedure op onze website vult u uw bestelgegevens in, waaronder het bezorgadres en de betalingsgegevens.[Er is een definitieve bestelpagina met een overzicht van bestelgegevens die u hebt ingevuld.  U kunt alle gegevens die u hebt ingevuld wijzigen door [een stap terug te gaan / door er naast op de knop ‚Aanpassen‘ te klikken]. Als u op de knop ‚Kopen‘ klikt, plaatst u de definitieve bestelling die vervolgens naar ons wordt gestuurd. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Deze wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Deze ontvangstbevestiging betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Het is slechts een ontvangstbevestiging van uw bestelling en geeft, behalve een overzicht van uw bestelgegevens en alle Voorwaarden die van toepassing zijn, ook informatie over uw herroepingsrecht. Daarnaast is er ook een herroepingsformulier. U kunt alle bestelgegevens nog eens controleren in de bevestigingsmail voor de bestelling.

2.3 Hoe wij uw verzoek tot bestelling accepteren. Wij accepteren uw bestelling via de e-mail die wij sturen naar het e-mailadres dat u opgegeven heeft. In deze e-mail accepteren wij uw bestelling en komt de overeenkomst tussen ons tot stand.

2.4 Als we uw verzoek tot bestelling niet kunnen accepteren. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij u hierover schriftelijk informeren en u het product niet in rekening brengen. Wij kunnen een bestelaanvraag om verschillende redenen weigeren, onder andere, maar niet uitsluitend, omdat het Product niet beschikbaar is of vanwege onverwacht beperkte middelen die we redelijkerwijze niet konden inplannen, omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het Product hebben ontdekt of omdat we de levertijd die u heeft aangegeven niet kunnen aanhouden.

2.5 Uw bestelnummer. Wij voorzien uw bestelling van een bestelnummer en sturen dat mee met de bevestiging van uw bestelling.  U kunt ons helpen door het bestelnummer steeds te vermelden als u contact met ons opneemt over uw bestelling.

2.6 Producten en productverpakkingen kunnen iets afwijken van de foto‘s. De afbeeldingen van de Producten en productverpakkingen op onze platformen dienen uitsluitend ter illustratie. Wij doen er alles aan om de kleur, vorm en afmetingen van Producten en productverpakkingen zo accuraat mogelijk weer te geven, maar kunnen een volledig correcte weergave op het scherm van het apparaat dat u gebruikt om te browsen niet garanderen. Derhalve kan uw Product of productverpakking licht afwijken van het product en de verpakking die worden getoond.

3. Uw recht op wijzigen

Als u iets wilt wijzigen voordat uw zending wordt verzonden, neemt u contact met ons op via questions@elvie.com. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als de wijziging mogelijk is, kunnen de productprijs, de levertijd en andere voorwaarden ook wijzigen. We vragen u te bevestigen of u verder wilt gaan met de wijziging. Als we de wijzingen niet kunnen uitvoeren, of als de gevolgen van de aanpassing niet acceptabel zijn voor u, kunt u overwegen de overeenkomst te beëindigen.

4. Terugroepen van het product.

Verschillende van onze producten zijn in bepaalde regio's geregistreerd als medische hulpmiddelen. Elvie Trainer is in de EU geregistreerd als een product in RMH-klasse I en in de VS als FDA-klasse II met een 510(k)-vrijstelling voor medische hulpmiddelen. Elvie Pump en Elvie Stride zijn in de VS geregistreerd als apparaten van FDA-klasse II. Als zodanig zijn we verplicht procedures te handhaven voor het identificeren en traceren van elke eenheid, partij of batch van deze producten en, waar van toepassing, componenten van het product. We zijn ook verplicht om procedures in te stellen en te handhaven voor het controleren van eenheden van deze producten die niet aan gespecificeerde vereisten voldoen, en kunnen niet-conforme eenheden indien wettelijk vereist of naar eigen goeddunken op elk moment terugroepen.

5. Levering van de producten

5.1 Verzendkosten. De verzendkosten worden op onze platformen getoond, voordat u een bestelopdracht voor een Product plaatst via een van onze platformen. [Een lijst van landen waar wij leveren en de daarbij horende verzendopties met prijslijst kunt u hier vinden.

5.2 Wanneer leveren wij de Producten? Op de pagina met productgegevens geven wij u informatie over de beschikbaarheid van het product [en de levertijd]. Als wij uw bestelling accepteren, zullen wij u mededelen wanneer wij verwachten dat de Producten kunnen worden geleverd.

5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die buiten onze macht liggen. Als de levering van de Producten wordt vertraagd door een gebeurtenis die buiten onze controle ligt, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u te informeren. Wij zullen stappen nemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Vooropgesteld dat wij dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die hierdoor ontstaan. Als er een risico bestaat op een aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen. Het geld voor Producten die reeds betaald zijn, maar nog ontvangen, wordt teruggestort.

5.4 Als u niet thuis bent als het Product wordt geleverd. Als er op het bezorgadres niemand beschikbaar is  om de levering in ontvangst te nemen en de Producten passen niet door de brievenbus, volgt de vervoerder de standaardprocedure die van toepassing is in het geval dat er een product niet kan worden afgeleverd.

5.5 Als u geen andere afspraken maakt voor de levering. Als wij ondanks redelijke pogingen ondernomen door ons (of door onze vervoerder), niet in staat zijn u te bereiken of afspraken te maken over het afleveren of afhalen van de producten kunnen we de overeenkomst beëindigen.

5.6 Wat gebeurt er als u ons de vereiste informatie niet verstrekt? Wij hebben bepaalde informatie van u nodig, zodat wij uw bestelling kunnen accepteren en u de Producten kunnen leveren. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, het nummer van uw creditcard, de vervaldatum van uw creditkaart, het factuuradres en het bezorgadres. Meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, beheren en verwerken kunt u vinden in onze privacyverklaring. Wij kunnen de overeenkomst beëindigen, als u deze informatie niet aan ons wilt verstrekken op het moment dat u een bestelling plaatst, of binnen een redelijke tijd nadat wij u verzocht hebben deze informatie te verstrekken, of als u ons onvolledige of foutieve informatie hebt verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vertraagde levering van Producten als deze vertraging wordt veroorzaakt doordat u de door ons gevraagde informatie niet binnen een redelijke tijd heeft verstrekt.

5.7 Redenen voor een vertraagde levering van Producten. Een vertraging bij de levering van een Product kan zich voordoen als:

(a)wij hebben geweigerd om je de producten te leveren

(b) wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat een bestelling of transactie frauduleus of verdacht is.

Wij nemen vooraf contact met u op om u mede te delen waarom de levering van het Product vertraagd is, tenzij het probleem urgent is of er zich een noodgeval voordoet.  Als we de levering van het product meer dan 30 dagen uitstellen, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst voor een Product te beëindigen. Als we de levering hebben opgeschort, betalen wij alle bedragen terug die u vooruit voor het Product hebt betaald.

6. Uw recht op annulering

6.1 U heeft een wettelijk recht op annulering van uw overeenkomst met ons zoals beschreven in 6.2. Voor de meeste online gekochte producten hebt u na ontvangst van de Producten wettelijk recht op 30 dagen bedenktijd en recht op restitutie. Maar onze producten voor een enkele gebruiker kunnen alleen nieuw, ongeopend, ongebruikt en in de originele verpakking met een intacte fabrieksverzegeling van de fabrikant geretourneerd worden voor restitutie.

6.2 Recht op Annulering

U heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen te annuleren zonder opgave van redenen.

De annuleringsperiode is veertien dagen, gerekend vanaf de dag dat u of een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen fysiek in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons informeren

Chiaro Technology Limited

Second Floor, 63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE

Telefoon: +31 800 020 1264

E-mail: questions@elvie.com

over uw besluit  om de overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. brief, e-mail, fax). Voor dit doel kunt u ook het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken. Dit is echter niet wettelijk verplicht.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn is het voldoende om een bericht te sturen waarin u vermeldt dat u gebruik wilt maken van uw annuleringsrecht voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annuleren

Als u deze overeenkomst annuleert, dienen wij onmiddellijk alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, terug te betalen met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan doordat u hebt gekozen voor een andere verzending dan de voordeligste standaardverzending). De terugbetaling dient uiterlijk veertien dagen na de dag van ontvangst van uw annuleringsverzoek te geschieden. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gekozen, tenzij wij nadrukkelijk iets anders overeengekomen zijn. Wij zullen in geen geval een vergoeding vragen voor de terugbetaling. Wij kunnen een deel van de betaling vasthouden totdat we alle goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk wat zich het eerste voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk terugsturen, maar uiterlijks veertien dagen na de datum dat u uw overeenkomst heeft geannuleerd. Aan de uiterste retoursdatum wordt voldaan als de goederen zijn verzonden voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de verzendkosten voor de retourzending. U bent uitsluitend aansprakelijk voor alle waardevermindering van goederen die voortkomt uit het gebruik ervan, voor zover deze niet overeenkomt met de aard, kenmerken en functie van de goederen.

Einde van de informatie over het recht van annuleren

7. Wettelijke garantie en productgarantie

Als het product defect is, of niet voldoet aan de beschrijving of in enig ander geval van defecten, kunt u uw recht uitoefenen in overeenstemming met de wetgeving. Wij kunnen voor enkele van onze producten een verlengde garantieperiode aanbieden. Meer informatie over de toepasselijke garantieperiode, of de optie van reparatie of vervanging van elk product is te vinden op onze Platformen. Als er in een overeenkomst niets staat voor een verlengde garantieperiode, blijven uw rechten met betrekking tot defecte of verkeerd omschreven goederen onverlet, mits het betreffende Product aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen de verzendkosten. Wij verzoeken u contact op te nemen met questions@elvie.com voor een retouretiket.

8. Prijs en betaling

8.1 Waar vind ik de prijs van het Product? De prijs van het Product is de prijs die aangegeven staat op de bestelpagina van het Platform als u uw bestelling plaatst. Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw. Bij de getoonde prijzen zijn de verzendkosten niet inbegrepen.[Informatie over verzendkosten kunt uhiervinden].

8.2 Prijswijzigingen. Wij doen er in alle redelijkheid alles aan om te zorgen dat de de vermelde prijs correct is, maar het is altijd mogelijk dat sommige Producten, ondanks al onze inspanningen, niet correct zijn geprijsd. ..Als de correcte prijs van het Product op het moment van uw bestelling hoger is dan de aangegeven prijs, nemen wij contact met u op voor overleg voordat wij de bestelling accepteren.

8.3 Wij geven veranderingen van het btw-tarief door. Btw wordt geheven in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving in elk land of elke regio. Als er zich een wijziging voordoet in het btw-tarief of het tarief van de omzetbelasting tussen de besteldatum en de datum dat we het product leveren, passen we de tarieven van de btw of de omzetbelasting aan, tenzij u het Product reeds volledig heeft betaald, voordat de wijziging van het btw-tarief of de omzetbelasting inging.

8.4 Hoe en wanneer u moet betalen. Alle betalingen voor producten via onze platforms worden verwerkt door Amazon Payments, Braintree, Klarna Bank AB en/of Klarna’s dochteronderneming BillPay GmbH (uitsluitend voor Zwitserse transactie), een derde partij betalingsdienstaanbieder die onafhankelijk is van ons platform.. U moet uw producten betalen voordat wij ze u toezenden. U verklaart en garandeert i) dat u het wettelijk recht hebt om gebruik te maken van een credit card/credit cards of andere betalingsmethodes bij de aankoop van producten en ii) dat de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en compleet is. U stemt er hierbij mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade die voortkomt uit het geven van verkeerde of onnauwkeurige informatie.

9. Uw account

U moet uw accountgegevens vertrouwelijk gebruiken. U mag geen accountgegevens doorgeven aan derden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw inlognaam of wachtwoord kent, moet u dit onmiddellijk aan ons melden via questions@elvie.com.

10. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

10.1 Wij zijn verantwoordelijk voor voorzienbare schades of verliezen die u door ons toedoen lijdt. Als wij niet voldoen aan deze voorwaarden, zijn we verantwoordelijk voor verliezen of schades die u lijdt. Dit geldt als een voorzienbaar resultaat van het niet nakomen van de overeenkomst of van een gebrek aan het betrachten van redelijke zorgvuldigheid. Wij zijn echter zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schades die niet te voorzien zijn.

10.2 Op generlei wijze beperken of sluiten wij onze aansprakelijkheid ten opzichte van u uit als dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat, maar niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers; voor fraude of voor onjuiste weergave.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren uitsluitend producten voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of voor doeleinden van wederverkoop zijn wij niet aansprakelijk voor winstverliezen, zakelijke verliezen, zakelijke storingen of het verlies van zakelijke kansen.

10.4 Vrijwaring van gevolgschade. Behalve waar anders voorzien onder de toepasselijke wetgeving, zijn we niet aansprakelijk ten opzichte van u of derden voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschades inclusief en onbegrensd, schadevergoeding voor verloren zakelijke kansen, verloren winsten, verlies van gegevens of verlies van het gebruik van de Producten of Platform die u oploopt in verband met de Producten, ongeacht de aard van de aanspraak, zelfs voorspelbare schade of als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

10.5 Aansprakelijkheidsbeperking. Behalve waar anders voorzien onder de toepasselijke wetgeving, zal de maximale aansprakelijkheid onder deze voorwaarden met betrekking tot u of derden, ongeacht de aard van de aanspraken, niet hoger zijn dan de betaalde bedragen of de door u te betalen bedragen.

11. Andere belangrijke voorwaarden

11.1 Niemand anders heeft rechten op basis van deze overeenkomst (behalve degene aan wie u eventuele  rechten overdraagt). Deze overeenkomst is van kracht tussen u en ons. Niettegenstaande clausule 11.1, heeft geen andere persoon het recht een voorwaarde van de overeenkomst af te dwingen.

11.2 Als een rechtbank een deel van deze overeenkomst niet legaal vindt, laat dit de overige bepalingen onverlet.  Ieder van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk werkzaam. Als enige rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een of meerdere van het onwettig zijn, blijven de overige paragrafen volledig van kracht en onverlet.

11.3 Zelfs als we de uitvoering van deze overeenkomst verschuiven, kunnen we deze op een later tijdstip uitvoeren. Als we niet onmiddellijk eisen dat u iets doet waartoe u onder deze voorwaarden verplicht bent, of wij stellen het nemen van stappen tegen u uit als u de overeenkomst niet bent nagekomen, betekent dat niet dat u niet tot nakoming verplicht bent en dat wij op een later tijdstip geen stappen tegen u zouden kunnen ondernemen binnen de wettelijk voorgeschreven periodes.

11.4 Aan welke wetgeving is deze overeenkomst onderhevig en waar kunt u juridische procedures aanspannen? Deze voorwaarden zijn onderhevig aan en opgesteld in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Wij stemmen beiden in met de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Dit houdt in dat u een zaak mag aanspannen om uw consumentenrechten af te dwingen met betrekking tot deze voorwaarden in Engeland of in het EU-land waarin u woont.

11.5 EU ODR en ADR procedure. De Europese Commissie biedt het Europees Platform voor Online Geschillenbeslechting aan (OS), dat u kunt vinden via de link naar het Platform van de Europese Commissie. Wij zijn niet verplicht, noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een commissie voor consumentenklachten.

 

Recht op Annulering formulier:

(U dient dit formulier uitsluitend in te vullen en te retourneren als u de overeenkomst wilt annuleren.)

Aan

Chiaro Technology Limited

Second Floor, 63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE

E-Mail: questions@elvie.com

 

 

– k/Wij* verklaren hierbij dat ik/wij* mijn/ons koopcontract annule(e)r(en) voor de volgende goederen*/volgende dienstverlening*

Besteld op*/ontvangen op*

__________________________________________

Naam van consument(en)

__________________________________________

Adres van consument(en)

__________________________________________

Handtekening consument(en)

(alleen als dit formulier met de hand is ingevuld)  

__________________________________________

 

Datum

__________________________________________

 

__________________________________________

*Verwijder de onjuiste optie.