×

Deze privacyverklaring is opgesteld in het Engels. Als er een conflict is tussen een vertaalde versie en de Engelse versie van deze voorwaarden, dan prevaleert de Engelse versie, voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht.

LEES DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN ONZE WEBSITE EN ONZE APPS

Dit document is een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en Chiaro Technology Limited. Deze overeenkomst is een gebruiksovereenkomst (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen, inclusief onze Privacverklaring die de voorwaarden regelen voor je gebruik van onze Elvie apps en de www.elvie.com website (samen“onze Platformen”).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, voordat u gebruik maakt van onze Platformen. Wij raden u aan een exemplaar van deze voorwaarden te bewaren om later te kunnen nalezen.

NB: Op onze Platformen vindt u informatie om het beste uit onze producten en diensten te halen. Als u echter problemen met uw gezondheid hebt, of denkt te hebben, is de informatie op de Platformen geen vervanging voor medisch advies. Een gekwalificeerde medische zorgverlener is altijd in staat uw gezondheidstoestand te bepalen en advies te geven./p>

Kijk ook op onze pagina voor FAQs of neem contact op met de klantendienst op vragen@elvie.com als je informatie nodig hebt over onze Platformen, producten en diensten. U kunt ook contact opnemen met ons als u vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden.

1. Informatie over ons

Onze Platformen worden beheerd door Chiaro Technology Limited (“wij/ons/onze”). Wij zijn een bedrijf dat in Engeland en Wales staat geregistreerd onder ondernemersnummer 08502405. Ons kantooradres is geregistreerd op Second Floor, 63-66 Hatton Garden, Londen, Engeland EC1N 8LE. Ons geregistreerd btw-nummer is 172 6300 28.

Voor contact, mail naar vragen@elvie.com.

2. De uitwerking van deze voorwaarden

Door gebruik te maken van onze Platformen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, kunt u geen gebruikmaken van onze Platformen.

Zorg ervoor dat anderen ook op de hoogte zijn van deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze platformen via uw internetverbinding of uw mobiele eindapparaat, op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat deze personen zich aan deze voorwaarden houden.

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Steeds als u gebruik wilt maken van onze Platformen, gelden de voorwaarden die op dat moment van kracht zijn. Lees deze voorwaarden door zodat u weet welke voorwaarden op dat moment van kracht zijn.

3. Uw rechten en verplichtingen als u gebruik maakt van onze Platformen

Hoe u het materiaal op onze Platformen kunt gebruiken

 1. Wij zijn de eigenaren of licentiehouders van alle intellectuele eigendomsrechten voor lay-out, design, inhoud en grafische vormgeving op onze Platformen en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.
 2. De handelsmerken ‘ELVIE’, ‘Your Most Personal Trainer’ en ‘LVscore’ zijn handelsmerken die aan ons toebehoren en in het VK zijn geregistreerd. U mag in geen enkele vorm gebruik maken van deze handelsmerken (met inbegrip van framing, als meta tags of andere tekst) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. U mag één exemplaar afdrukken, screenshots nemen of uittreksels downloaden van een of meerdere pagina‘s op onze Platformen voor persoonlijk gebruik, de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op content die wordt gepost op onze Platformen.
 4. U mag geen wijzigingen aanbrengen in de exemplaren van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload in welke vorm dan ook, u mag geen illustraties, foto‘s, video- of geluidsopnames of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende teksten.
 5. U mag geen afgeleid werk maken of werk aanpassen dat op onze Platformen wordt getoond zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. Onze status (en die van personen die worden vermeld bij hun bijdragen ) als auteurs van content op onze Platformen moet altijd worden erkend.
 7. U mag geen enkel deel van de content op zonder toestemming van ons of onze licentieverleners.
 8. Als u delen van onze Platformen afdrukt, kopieert of downloadt in overtreding van deze voorwaarden, vervalt onmiddellijk het recht van gebruik en u moet onmiddellijk en naar eigen keuze, alle exemplaren van het materiaal die u hebt gemaakt, vernietigen.

Bewaar de accountgegevens op een veilige manier.

 1. Accountgegevens bevatten uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord voor het account. De accountgegevens kunnen ook uw bestel- en factuuradres bevatten als u gebruik maakt van de elvie.com website.
 2. Uw accountgegevens zijn vertrouwelijke gegevens en u moet ze als zodanig behandelen. Geef uw accountgegevens nooit door aan derden.
 3. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikersnaam en wachtwoord kent, moet u ons dit onverwijld laten weten via vragen@elvie.com.

Nauwkeurigheid en volledigheid van informatie

 1. Wij actualiseren en verbeteren voortdurend de inhoud die wij op onze Platformen plaatsen. Het is mogelijk dat de producten of informatie die u via onze platformen ontvangt, niet beschikbaar zijn. Dit betekent niet dat ze niet zijn zoals beschreven of anderszins onnauwkeurig zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat informatie die u via onze Platformen ontvangt, geen garantieverplichting onzerzijds inhoudt. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat een aangeboden product dat niet beschikbaar is of niet overeenkomt met de beschrijving ervan, geen bindend aanbod is voor een wettelijk bindende overeenkomst.
 2. De inhoud op onze Platformen is slechts bedoeld als algemene informatie. De inhoud is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen.
 3. Wij adviseren professioneel of specialistisch advies in te winnen, voordat u al of niet handelt op basis van de inhoud op onze Platformen.
 4. Hoewel we een redelijke poging ondernemen om de informatie op onze Platformen te actualiseren, geven wij geen verklaringen of garanties, hetzij expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze Platformen accuraat, compleet en actueel is.
 5. Kijk op FAQS page of neem contact op met onze klantendienst op vragen@elvie.com als u opheldering van ons wilt over de informatie die wij op onze Platformen verstrekken.

Uploads van inhoud op onze Platformen

 1. Als u gebruik maakt van een functionaliteit om inhoud op onze Platforms te plaatsen, of contact op te nemen met andere gebruikers van onze Platforms, moet u zich houden aan de normen voor inhoud zoals beschreven onder de kop “Geaccepteerd Gebruik” hieronder.
 2. U geeft de garantie dat uw bijdrage voldoet aan deze normen en dat u aansprakelijk zult zijn tegenover ons en ons schadeloos zult stellen voor elke inbreuk op die garantie. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor iedere vorm van verlies of schade die wij lijden door uw inbreuk op deze garantie.
 3. Iedere inhoud die u naar onze platformen uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. U behoudt de eigendomsrechten voor uw inhoud, maar u moet ons een beperkte licentie verlenen om de inhoud te kunnen gebruiken, bewaren, kopiëren, verspreiden en beschikbaar te stellen voor derden.
 4. Wij hebben ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat de inhoud die u plaatst op of uploadt naar onze Platformen een inbreuk is op hun intellectuele eigendomsrechten, of op hun recht op privacy.
 5. Wij hebben het recht een posting van onze Platformen te verwijderen als, volgens ons, de posting niet voldoet aan deze algemene voorwaarden.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en het maken van back-ups van uw inhoud.

Wij stellen onze Platformen alleen beschikbaar voor nationaal en niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en dat wij niet aansprakelijk zijn voor zakelijke verliezen, zakelijke storingen of het verlies van zakelijke kansen.

4. Onze rechten en verplichtingen als u gebruik maakt van onze Platformen

Beëindiging.Wij houden ons het recht voor deze overeenkomst te beëindigen, en/of het recht u toegang tot onze Platformen te ontzeggen of op te schorten en uw account te wissen, als wij er redelijkerwijze van uit kunnen gaan dat uw gebruik van onze Platformen in strijd is met onze algemene voorwaarden, dit kan een inbreuk zijn op deze voorwaarden, een inbreuk op ons privacybeleid of een inbreuk op onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Privacy. Wij zijn ertoe verplicht uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren, ze te beheren en verwerken in overeenstemming met de (Britse) Data Protection Act 1998 (the “Wet”) en Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679) (the “Verordening”). Bijzonderheden over onze verplichtingen en uw rechten vindt u in onze gegevensbescherming en privacybeleid.

Wij zijn niet aansprakelijk voor websites/inhouden die wij linken. Daar waar onze Platformen links bevatten naar andere websites en bronnen beschikbaar gesteld door derden, worden deze links alleen aangeboden ter informatie. De aanwezigheid van deze links kan niet worden uitgelegd als goedkeuring onzerzijds van de gelinkte websites of informatie die daar te vinden is. Wij geven geen verklaringen of garanties, en accepteren geen aansprakelijkheid voor materiaal dat wordt gepubliceerd op een website waarover wij geen zeggenschap hebben.

Inhoud die wordt gegenereerd door gebruikers is niet door ons goedgekeurd.

Bij inhoud die wordt geüpload naar of gelinkt aan onze platformen, mag men er niet van uit gaan dat wij deze inhoud of informatie goedkeuren. Wij geven geen verklaringen of garanties, en accepteren geen aansprakelijkheid voor materiaal dat op onze Platformen wordt gepubliceerd en dat afkomstig is van gebruikers.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen bij onze Platformen. Wij kunnen onze website en apps van tijd tot tijd actualiseren en wijzigen als weerspiegeling van de veranderingen in het aanbevolen advies, de informatie, producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten. Wij proberen u tijdig te informeren over ingrijpende veranderingen.

Wij kunnen onze Platformen tijdelijk of helemaal buiten werking stellen. Het gebruik van onze Platformen is gratis. Wij kunnen niet garanderen dat onze Platformen en de inhouden steeds en ononderbroken beschikbaar zijn. Wij kunnen te allen tijde en om willekeurige redenen de beschikbaarheid opschorten, beëindigen of beperken van alle Platformen, of delen ervan. Als het volgens ons gepast is dit te doen, zullen wij proberen een redelijke termijn aan te houden voor de opschorting of beëindiging.

Wij hebben het recht gebruik te maken van het materiaal in uw upload. Met een upload naar onze Site of een posting geeft u ons een niet-exclusieve, wereldwijde en herroepbare licentie, vrij van royalty's, voor het gebruik van de inhoud, mits dit gebruik voldoet aan onze eisen qua wetgeving op het gebied van privacybescherming en dataveiligheid.

5. Acceptabel gebruik van onze Platformen

Ontoelaatbaar gebruik van onze Platformen. De volgende soorten gebruik van onze Platformen zijn niet toegestaan:

 1. Gebruik dat inbreuk maakt op toepasselijke lokale, nationale of internationale voorschriften of wetgeving.
 2. Iedere vorm van gebruik die onwettig of frauduleus is, of die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 3. Gebruik dat een schadelijke uitwerking heeft op minderjarigen.
 4. Verspreiden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken, of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan deze voorwaarden.
 5. Verzenden of laten verzenden van ongevraagde reclame of iedere andere vorm van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke aanbiedingen (spam).
 6. Verzenden van materiaal waarvan u niet de eigenaar bent, of waartoe u niet het recht hebt dit te verzenden.
 7. Bewust verzenden van data, materiaal verzenden of uploaden dat virussen kan bevatten, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma‘s of soortgelijke computer codes die ontworpen zijn voor een schadelijk effect op computer software of hardware.
 8. Zich voordoen als een entiteit of persoon of anderszins een verkeerde voorstelling geven van een relatie met ons, met partners of met een andere persoon of entiteit.
 9. Zich toegang krijgen, of proberen te krijgen tot accounts van een ander zonder diens toestemming.

Uploads van bijdragen op onze Platformen.Als u een bijdrage plaatst op onze Platformen, moet deze correct zijn, u moet ervan overtuigd zijn en de bijdrage moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Wat bij inhoud niet geoorloofd is:

 1. Mogelijkerwijze misleidend.
 2. Gebruik van materiaal dat voor een ander lasterlijk is.
 3. Gebruik van materiaal dat obsceen, beledigend, hatelijk, opruiend, seksueel beledigend of discriminerend van aard is.
 4. Discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, mindervaliditeit, seksuele geaardheid of leeftijd.
 5. Inbreuk maken op auteursrechten, databankenrecht of handelsmerken van anderen
 6. Uiten van bedreigingen, gebruik van scheldwoorden of inbreuk maken op de privacy van anderen, overlast, ongemak of onnodige angst verspreiden.
 7. Mogelijkerwijze anderen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 8. Gebruik van materiaal om zich voor een ander uit te geven, een verkeerde identiteit of relatie met een ander voor te wenden.

6. Links naar onze Platformen

U mag links naar onze Platformen plaatsen, mits u dit op een eerlijke en wettige wijze doet, zonder schade toe te brengen aan onze reputatie of er misbruik van te maken. U mag geen link plaatsen waarbij u voorwendt dat er enige vorm van samenwerking, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds bestaat, als daar geen sprake van is. U mag geen link naar onze Platformen plaatsen op een ander platform waarvan u niet de eigenaar bent.

Onze Platformen mogen niet met andere platformen worden geframed, evenmin mag u een link plaatsen naar enig ander deel van onze site, afgezien van de homepage.

Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De platformen waarin u links plaatst moeten in alle opzichten voldoen aan de normen voor geaccepteerd gebruik zoals vermeld onder de kop “Acceptabel Gebruik” in deze voorwaarden.

Als u een link naar onze Platformen wilt plaatsen, of gebruik wilt maken van inhoud anders dan uiteengezet hierboven, neem dan contact op via vragen@elvie.com voor toestemming die wij naar ons goeddunken kunnen weigeren.

7. Uw gezondheid

Uw gezondheid is belangrijk voor ons en alle informatie die wij bieden is bedoeld om u te helpen de beste beslissingen te nemen voor uw welzijn. Maar geen twee klanten zijn identiek en advies dat van toepassing is op de een, kan onjuist zijn voor de ander. Er is geen vervanging voor specialistisch medisch advies van een gekwalificeerde medische zorgverlener. Wij raden u dringend aan dit soort advies in te winnen voordat u gebruik maakt van onze producten en diensten, of vertrouwt op de informatie die onze Platformen verschaffen. Dit is met name van belang als u reeds bestaande klachten heeft.

Door in te stemmen met deze voorwaarden, stemt u er ook mee in specialistisch medisch advies in te winnen van een gekwalificeerde medische zorgverlener voordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en voordat u vertrouwt op onze informatie die wij op onze Platformen verschaffen.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, als gevolg van uw gebruik van onze Platformen, de informatie die u hebt verstrekt via onze Platformen, of het gebruik van onze producten, ook als dit te voorzien was.

Wij bieden geen garantie dat onze Platformen zonder storing zullen functioneren, dat de Platformen beschikbaar, veilig, vrij van virussen of andere schadelijke elementen zullen zijn.

Wij bieden geen garantie voor de juistheid,kwaliteit, of geschiktheid voor het doel waarvoor de informatie of inhoud op de Platformen werd geplaatst.

Niets in deze bepaling doet afbreuk aan de aansprakelijkheid van ons of onze contracten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch sluit het aansprakelijkheid uit voor frauduleuze misleiding of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

Voor zover uw wettelijke rechten als consument niet beperkt kunnen worden, beperken deze voorwaarden deze rechten niet

9. Schadeloosstelling

U stemt in met schadeloosstelling en ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, licentiegevers en andere verbonden personen te vrijwaren van claims, procedures of claims van derden op grond van, als gevolg van, uw inbreuk op deze voorwaarden (met inbegrip van ons privacybeleid en onze algemene leveringsvoorwaarden), of toepasselijke wetgeving, voorschriften of rechten van derden.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden (en alle conflicten die eruit kunnen ontstaan, of ermee verband houden) vallen onder het Britse recht. U onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot deze voorwaarden (en alle conflicten die eruit kunnen ontstaan, of ermee verband houden).