×

1. Kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress och leveransadress.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att bearbeta beställningen och skicka de produkter du beställt till dig. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig samt för att vidta steg innan ett avtal ingås med dig.

Vi kan använda den här informationen för att hantera eventuella förfrågningar, begäran om support eller klagomål som lämnats angående vår webbplats eller dina produktbeställningar. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att administrera webbplatsen, samt för att kommunicera effektivt med dig och svara på dina förfrågningar, begäran om support eller klagomål.

Vi kan använda den här informationen för att kommunicera med dig, inklusive att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig, till exempel uppdateringar om din beställning. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig.

Vi kan använda den här informationen för att skicka enkäter till dig eller be om feedback angående din upplevelse av webbplatsen. Vi använder endast dina personuppgifter på det här sättet i den utsträckning som du lämnat ditt samtycke till det.

Vi kan använda den här informationen för att skicka oombedda marknadsföringsmeddelanden till dig i enlighet med dina inställningar. Vi använder endast dina personuppgifter på det här sättet i den utsträckning som du lämnat ditt samtycke till det.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      våra uppfyllandepartner, DXC Technology Company, Bleckmann Nederland B.V. och/eller Synergy Retail Support Limited samt deras dotterbolag/anknutna bolag för att uppfylla din beställning

●      våra leverantörer av marknadsföring och kunddataplattform, Ometria Limited och Mention Me Limited, för att skicka personanpassad marknadsföring och tjänsterelaterade meddelanden   

●      vår partner för direktpost, Inkpact, samt deras teknikleverantör, Gateway Global Digital, för att skicka personliga brev till våra kunder

●      våra leverantörer av plattform för hantering av kundtjänst, Square Talk Ltd, NetSuite, Inc., Language IO, Inc. och Salesforce.com, Inc, för att hantera eventuella begäranden om support eller förfrågningar som du skickar till oss

●      vår leverantör av integrering av kundtjänsthantering, Zapier, Inc, för att ansluta och överföra data mellan våra leverantörer av plattform för hantering av kundtjänst

●      våra leverantörer av betaltjänster, PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (under handelsnamnet Braintree), Amazon Payments och/eller Klarna Bank AB och/eller Klarnas dotterbolag BillPay GmbH (endast för schweiziska transaktioner) för att behandla dina betalningar. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

●      våra leverantörer av enkät- och recensionstjänster, Bazaarvoice, Inc, Trustpilot.com och Delighted, LLC, för att skicka enkäter till dig och få din feedback angående våra produkter och tjänster.

●      våra leverantörer av enkäter och formulär, Typeform och Usersnap, för att behandla och samla in data från våra enkäter och onlineformulär samt för att vägleda dig genom felsökning och behandla begäranden om reservdelar vid behov.

2. Transaktionsinformation

Transaktionsinformation såsom vilka produkter du beställer från vår webbplats samt tid och datum för transaktionen.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att bearbeta beställningen och skicka de produkter du beställt till dig. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig.

Vi kan använda den här informationen för att behandla eventuella garantianspråk som du skickar in till oss, inklusive om du vill utöva dina rättigheter enligt tillämpliga lagar. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig.

Vi kan använda den här informationen för att hantera eventuella supportbegäranden i relation till de produkter som du har beställt, inklusive frågor om leveransprocessen. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att tillhandahålla kundtjänst.

Vi kan använda den här informationen för att fastställa vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen som underlag för vår marknadsföring.

Vi kan använda den här informationen för att identifiera bedrägliga transaktioner. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att upptäcka och förhindra bedrägeri.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      våra uppfyllandepartner, DXC Technology Company, Bleckmann Nederland B.V. och/eller Synergy Retail Support Limited samt deras dotterbolag/anknutna bolag för att uppfylla din beställning

●      våra leverantörer av marknadsföring och kunddataplattform, Ometria Limited och Mention Me Limited, för att skicka personanpassad marknadsföring och tjänsterelaterade meddelanden   

●      vår leverantör av plattform för hantering av kundtjänst, Salesforce.com, Inc, för att behandla eventuella supportbegäranden eller frågor som du skickar till oss

●      vår leverantör av integrering av kundtjänsthantering, Zapier, Inc, för att ansluta och överföra data mellan våra leverantörer av plattform för hantering av kundtjänst

●       våra leverantörer av betaltjänster, PayPal (Europe) S.à.r.let Cie, S.C.A. (under handelsnamnet Braintree)Amazon Payments och/eller Klarna Bank AB och/eller Klarnas dotterbolag BillPay GmbH (endast för schweiziska transaktioner) för att behandla dina betalningar. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

●      våra leverantörer av enkät- och recensionstjänster, Bazaarvoice, Inc, Trustpilot.com och Delighted, LLC, för att skicka enkäter till dig och få din feedback angående våra produkter och tjänster.

3. Betalningsinformation

Betalningsinformation såsom ditt kredit- eller bankkort, din faktureringsadress samt annan information såsom datum och tid för din transaktion.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att behandla betalningar som du gör på vår webbplats. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal.

Vi kan använda den här informationen för att identifiera bedrägliga transaktioner. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att upptäcka och förhindra bedrägeri.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●       våra leverantörer av betaltjänster, PayPal (Europe) S.à.r.let Cie, S.C.A. (under handelsnamnet Braintree)Amazon Payments och/eller Klarna Bank AB och/eller Klarnas dotterbolag BillPay GmbH (endast för schweiziska transaktioner) för att behandla dina betalningar. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

4. Korrespondens, kommentarer och åsikter

Korrespondens, kommentarer och åsikter. När du kontaktar oss direkt, till exempel via e-post, telefon eller sociala mediekanaler eller när du fyller i ett av våra onlineformulär sparar vi dina kommentarer och åsikter.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att svara på dina frågor, problem eller kommentarer. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att kommunicera med användare och svara på frågor, klagomål och betänkligheter.

Vi kan använda den här informationen för att utveckla nya produkter och funktioner som blir tillgängliga på vår webbplats eller för att på andra sätt förbättra webbplatsen. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att utveckla och förbättra vår webbplats.

Vi kan använda den här informationen för att fastställa vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen marknadsföring.

Vi kan använda den här informationen för att skicka oombedda marknadsföringsmeddelanden och annan information till dig som svar på dina förfrågningar. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal samt för att vidta steg innan ett avtal ingås.

Vi kan använda den här informationen för att skicka oombedda marknadsföringsmeddelanden till dig i enlighet med dina marknadsföringsinställningar. Vi kommer att behandla dina personuppgifter i det här syftet i den utsträckning som du har lämnat ditt samtycke till det.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      våra leverantörer av marknadsföring och kunddataplattform, Ometria Limited och Mention Me Limited, för att skicka personanpassad marknadsföring och tjänsterelaterade meddelanden

●      vår leverantör av plattform för hantering av kundtjänst, Salesforce.com, Inc, för att behandla eventuella supportbegäranden eller frågor som du skickar till oss

●      Facebook Ireland Limited och dess dotterbolag/anknutna bolag, om du kontaktar oss via Facebook Messenger eller via vår Facebook-sida, för att kommunicera med dig

●      Chiax LLC (med handelsnamnet Statusbrew), om du kontaktar oss via andra sociala mediekanaler, för att kommunicera med dig

●      våra leverantörer av enkät- och recensionstjänster, Bazaarvoice, Inc, Trustpilot.com och Delighted, LLC, för att skicka enkäter till dig och få din feedback angående våra produkter och tjänster

●      våra leverantörer av enkäter och formulär, Typeform och Usersnap, för att behandla och samla in data från våra enkäter och onlineformulär samt för att vägleda dig genom felsökning och behandla begäranden om reservdelar vid behov.

5. Information som tas emot från tredje parter, såsom sociala nätverk

Information som tas emot från tredje parter, såsom sociala nätverk. Om du interagerar med oss via ett socialt nätverk kan vi få information från det sociala nätverket, till exempel ditt namn, din profilinformation och eventuell annan information som du tillåter att det sociala nätverket delar med tredje parter. De data som vi tar emot beror på dina sekretessinställningar för det sociala nätverket.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att kommunicera med dig och svara på dina frågor, problem och betänkligheter. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att kommunicera med användare och svara på frågor, klagomål och betänkligheter.

Vi kan använda den här informationen som underlag till vår marknadsföring, till exempel via "Facebook Lookalike-målgrupper". Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen som underlag för vår direkta marknadsföring.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      våra leverantörer av marknadsföring och kunddataplattform, Ometria Limited och Mention Me Limited, för att skicka personanpassad marknadsföring och tjänsterelaterade meddelanden

●      vår leverantör av plattform för hantering av kundtjänst, Salesforce.com, Inc, för att behandla eventuella supportbegäranden eller frågor som du skickar till oss.

6. Dina inställningar och prenumerationer

Dina inställningar och prenumerationer, till exempel om du prenumererar på något nyhetsbrev samt dina inställningar för aviseringar och marknadsföringsmeddelanden.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att ge aviseringar, skicka nyheter, meddelanden och marknadsföringskommunikation om du har bett oss om det eller om du har samtyckt till det. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att säkerställa att användare får korrekta marknadsföringsmeddelanden och andra meddelanden.

Vi använder den här informationen för att säkerställa att vi efterlever vår juridiska skyldighet att endast skicka marknadsföringsmeddelanden som du har begärt eller som du har samtyckt till. Behandlingen är nödvändig för att vi ska efterleva en juridisk skyldighet.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      våra leverantörer av marknadsföring och kunddataplattform, Ometria Limited och Mention Me Limited, för att skicka personanpassad marknadsföring och tjänsterelaterade meddelanden.

7. Alla personuppgifter

Alla personuppgifter som beskrivs ovan.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda alla personuppgifter som vi samlar in för att driva, underhålla och tillhandahålla dig med vår webbplats funktioner och funktionalitet, för att kommunicera med dig, för att övervaka och förbättra vår webbplats och vår verksamhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att administrera och förbättra vår webbplats.