×

Dessa villkor är ursprungligen skrivna på engelska. Om det föreligger skillnader mellan en översatt version och den engelska versionen gäller den engelska versionen, i den utsträckning som gällande lag tillåter.

Vi är Chiaro Technology Limited (”vi”/”vår”/”oss”), ett företag registrerat i England och Wales med registreringsnummer 08502405. Vår registrerade adress är Second Floor, 63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE. Vårt momsregistreringsnummer är GB 172 6300 28. Vi driver apparna för Elvie och webbplatsen www.elvie.com (gemensamt ”våra Plattformar”).

Följande villkor (”Villkor”) utgör de juridiska villkor som gäller när du beställer produkter genom våra Plattformar (”Produkter”). Du måste läsa Villkoren noggrant och godkänna dem genom att klicka på ”Jag godkänner” innan du köper våra Produkter. Vår Integritetspolicy och våra Villkor för användning av webbplats och appar innehåller de juridiska villkor som gäller när du använder våra Plattformar.

Du kan kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstteam på +46 200 883 978, skriva till oss på scandinavia.questions@elvie.com eller via chattfunktionen på vår webbplats. Om vi behöver kontakta dig med anledning av din beställning gör vi det via telefon eller genom att skriva till den mejladress eller postadress du uppgett i din beställning.

Våra villkor

1. Hjälp att förstå villkoren

1.1 Varför du ska läsa villkoren. I dessa villkor får du veta vilka vi är, hur vi tillhandahåller Produkterna, hur du och vi kan ändra eller säga upp kontraktet, vad du kan göra om det uppstår ett problem och annan viktig information. Om det är något i villkoren som du inte förstår får du gärna kontakta oss för att få veta mer.

1.2 Särskilda ord och begrepp. Vissa ord och fraser har en specifik betydelse när de används i Villkoren (de är så kallade ”definierade termer”).

1.3 Rubriker och annan information. Vi har använt rubriker för att hjälpa dig att förstå Villkoren och enkelt hitta information. Villkoren finns på engelska, spanska, franska, nederländska och svenska. Vi arkiverar inte avtalen som ingåtts mellan dig och oss i samband med att vi tillhandahåller våra Produkter. Det är endast de aktuella Villkoren som finns på Plattformen och som kan läsas, skrivas ut och laddas ner.

2. Din beställning av Produkter

2.1 Innan du gör din beställning: produktinformation, tillgänglighet, pris och leveranskostnad, betalningsalternativ. Alla Produkter beskrivs detaljerat på produktsidan. Där hittar du även tekniska specifikationer, information om kompatibilitet, bruksanvisningar (med information om det medföljande batteriet) och information om vilka Produktalternativ vi erbjuder. På produktsidan kan du också se om Produkten är tillgänglig, när den kan levereras, vad den kostar (inkl. moms) och vad frakten kostar. Alla betalningsalternativ visas längst ner på varje sida. Mer information om hur vi tillhandahåller din produkt hittar du längre ner i klausul 5; mer information om priser och betalning hittar du i klausul 9.

2.2 Hur du gör en beställning. När du följer beställningsprocessen på vår webbplats får du fylla i uppgifter om beställningen, bland annat leveransadress och betalningsuppgifter. När du klickar på den sista beställningsknappen med texten ”Köp” skickar du ett bindande anbud till oss som gäller den specifika beställningen. Du kommer att få ett automatiskt mejl till adressen du angett med en bekräftelse av att vi mottagit din beställning. Meddelandet betyder inte att vi har accepterat din beställning, det bekräftar bara att vi mottagit den. Det innehåller också en sammanställning av uppgifterna i din beställning och Villkoren för den. Dessutom innehåller det information om din ångerrätt och en ångerblankett. Detta meddelande ger dig alltså möjlighet att granska att alla uppgifter i beställningen stämmer.

2.3 Hur vi accepterar din beställning. Vi accepterar din beställning genom att skicka ytterligare ett mejl till adressen du angett, där vi berättar att vi accepterat din beställning. Därmed uppstår ett bindande avtal mellan dig och oss.

2.4 Om vi inte kan acceptera din beställning. Om vi inte kan acceptera din beställning skickar vi ett meddelande om detta och debiterar dig inte för Produkten. Det kan finnas flera skäl till att vi avvisar en beställning, till exempel att Produkten inte är tillgänglig, att våra resurser oväntat begränsats på ett sätt som vi inte rimligen kunnat planera för, att vi har upptäckt ett fel i priset eller produktbeskrivningen eller att vi inte kan leverera inom den tid du angett.

2.5 Ditt ordernummer. Vi kommer att ge din beställning ett ordernummer som vi meddelar dig i orderbekräftelsen. Det är till hjälp för oss att du uppger ordernumret när du kontaktar oss om en beställning.

2.6 Produkter och produktförpackningar kan skilja sig något från bilderna. Bilderna på Produkter och Produktförpackningar på våra Plattformar är endast illustrationer. Vi gör allt vi kan för att återge rätt färg, form och storlek på Produkterna och Produktförpackningarna, men vi kan inte garantera att den enhet du använder visar detta korrekt. Därför kan Produkten eller Produktförpackningen skilja sig något från bilden.

3. Din rätt att göra ändringar

Om du vill göra en ändring innan din beställning skickats kontaktar du oss på scandinavia.questions@elvie.com. Vi kommer att meddela dig om ändringen är möjlig. Om det är möjligt att göra ändringen kan priset på Produkten, leveranstiden och andra villkor också komma att ändras. Vi kommer att be dig bekräfta om du ändå vill genomföra ändringen. Om vi inte kan göra ändringen eller om du inte accepterar konsekvenserna av ändringen kan du välja att säga upp avtalet.

4. Produktåterkallelse.

Flera av våra produkter är registrerade som medicinteknisk utrustning i vissa territorier. Elvie Trainer är registrerad i EU som en MDD klass I-produkt och i USA som FDA klass II med undantag för medicinsk utrustning enligt 510(k). Elvie Pump och Elvie Stride är registrerade i USA som FDA Class II-enheter. Därför måste vi upprätthålla procedurer för att identifiera och spåra varje enhet, parti eller batch av dessa produkter och, där så är lämpligt, komponenter i produkten. Det är även vårt ansvar att upprätta och bibehålla rutiner för att kontrollera enheter av dessa produkter som inte överensstämmer med angivna krav, och vi kan när som helst återkalla enheter som inte uppfyller kraven när så krävs enligt lag eller efter vårt gottfinnande.

5. Tillhandahållande av Produkterna

5.1 Leveranskostnad. Leveranskostnaden visas på våra Plattformar innan du skickar en beställning av en Produkt via våra Plattformar.

5.2 När vi tillhandahåller Produkterna. På produktsidan ger vi dig information om produktens tillgänglighet. Om vi accepterar din beställning kommer vi att meddela en ungefärlig tidsrymd inom vilken Produkterna förväntas nå dig.

5.3 Vi är inte ansvariga för förseningar bortom vår kontroll. Om leveransen av Produkterna blir försenad av en händelse bortom vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt och berätta detta, och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera följderna av förseningen. Förutsatt att vi gör detta är vi inte ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns risk för en betydande försening kan du kontakta oss för att säga upp avtalet och få tillbaka pengarna för de Produkter du betalat för men inte mottagit.

5.4 Om du inte är hemma när Produkten levereras. Om ingen finns på plats för att ta emot leveransen till din adress och Produkten inte ryms i brevlådan kommer vår leverantörspartner att följa sitt normala förfarande i situationer då en Produkt inte kan levereras.

5.5 Om du inte bokar en ny leverans. Om vi, trots våra egna eller vår leverantörspartners rimliga ansträngningar, inte kan kontakta dig eller boka en ny leverans eller upphämtning kan vi säga upp avtalet.

5.6 Vad som händer om du inte ger oss nödvändig information. Vi kan behöva få viss information från dig för att kunna acceptera din beställning och tillhandahålla Produkterna, till exempel namn, mejladress, telefonnummer, kreditkortsnummer, giltighetsdatum på ditt kreditkort, faktureringsadress och leveransadress. I vår integritetspolicy hittar du mer information om hur vi samlar in, hanterar, lagrar och behandlar personuppgifter. Om du inte uppger denna information när du gör beställningen eller inom rimlig tid efter vår begäran kan vi säga upp avtalet. Detta gäller även om du ger oss ofullständig eller felaktig information. Vi bär inte ansvaret för sen leverans av Produkter om denna orsakats av att du inte gett oss den information vi behöver inom rimlig tid efter vår begäran.

5.7 Grunder för oss att innehålla leverans av Produkterna. Vi kan tvingas vänta med leveransen av en Produkt till dig om:

(a) Vi har vägrat leverera produkterna till dig

(b) vi har sannolika skäl att misstänka att en beställning eller transaktion utgör ett bedrägeri eller på annat sätt är misstänkt.

Såvida inte problemet är av brådskande eller akut natur kommer vi att kontakta dig och upplysa dig om att vi håller inne leveransen. Om vi tvingas vänta med leverans av Produkten i mer än 30 dagar kan du kontakta oss för att säga upp köpavtalet. Vi kommer då att betala tillbaka hela din förskottsbetalning för Produkten.

6. Din ångerrätt

6.1 Du har rätt enligt lag att ångra dig och frånträda avtalet med oss enligt vad som sägs i 6.2.  För de flesta produkter som köps online har du en lagstadgad rätt att ångra dig inom 30 dagar efter att du har mottagit produkterna och har rätt att få en återbetalning. Våra produkter som endast ska användas av en person kan dock endast returneras för en återbetalning förutsatt att de är nya, oöppnade, oanvända och i originalförpackningen med tillverkarens fabriksförsegling fortfarande intakt.

6.2 Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom fjorton dagar utan att ange något skäl för detta.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en behörig tredje man, som inte är transportföretaget, har tagit emot varje del av beställningen.

För att utnyttja din ångerrätt måste du skicka oss ett meddelande

Chiaro Technology Limited

Second Floor, 63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE

Telefon: +46 200 883 978

Mejl: scandinavia.questions@elvie.com

(t.ex. via brev, mejl, fax) om att du ångrar köpet och vill frånträda avtalet. Du kan även använda den bifogade ångerblanketten för detta meddelande, men det är inte ett lagkrav.

Det räcker att du skickar iväg meddelandet om att du vill utnyttja din ångerrätt innan ångerfristen löpt ut för att det ska vara giltigt.

Konsekvenser av ångrat köp

Om du frånträder avtalet måste vi utan dröjsmål betala tillbaka det belopp vi mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag av kostnader som tillkommit därför att du valt ett dyrare fraktalternativ än vårt billigaste standardalternativ). Återbetalningen ska ske senast inom fjorton dagar från det datum då vi får ditt meddelande om ångrat köp. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde, såvida vi inte har kommit överens om annat. Under inga omständigheter kommer vi att ta ut någon avgift för återbetalningen. Vi har rätt att vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka alla delar av beställningen eller till dess att du har gett oss bevis på att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste utan dröjsmål skicka tillbaka varorna, och senast inom fjorton dagar från det datum då du meddelade ditt beslut att frånträda avtalet. Du anses ha uppfyllt detta krav om du skickar varorna innan de fjorton dagarna löpt ut.

Du ska själv bära kostnaden för returfrakten. Du bär endast ansvaret för värdeminskning som uppstått genom att du hanterat Produkten på annat sätt än vad som krävs för att bedöma Produktens natur, egenskaper och funktion.

Här slutar informationen om ångerrätt

7. Din lagstadgade garanti och produktgaranti

Om Produkten är felaktig eller inte överensstämmer med beskrivningen eller på annat sätt är bristande kan du utöva dina lagliga rättigheter. Vi kan erbjuda dig en förlängd garantiperiod för vissa Produkter. Mer information om gällande garantiperioder eller möjlighet till reparation av Produkt eller ersättningsprodukt finns på våra Plattformar. Om avtalet inte innehåller någon överenskommelse om en förlängd garantiperiod gäller dina lagstadgade rättigheter i fråga om felaktiga varor och varor som inte överensstämmer med beskrivningarna, förutsatt att du returnerar Produkten till oss. Vi står för fraktkostnaden. Kontakta scandinavia.questions@elvie.com för att få en returetikett.

8. Pris och betalning

8.1 Var du hittar Produktens pris. Produktens pris är det pris som visas på Plattformens beställningssida när du gör en beställning. Alla priser är inklusive moms. Frakt ingår inte i priserna som visas.

8.2 Prisändringar. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att produktpriset du ser är korrekt, men det finns alltid en risk att några av Produkterna vi säljer trots detta har fel pris. Om Produktens korrekta pris på beställningsdagen är högre än det pris som angavs när du beställde kommer vi att kontakta dig innan vi accepterar beställningen.

8.3 Om momsen ändras överför vi detta på dig. Moms debiteras i enlighet med de lokala bestämmelserna i varje land eller region. Om momssatsen eller annan omsättningsskatt förändras mellan ditt beställningsdatum och vårt leveransdatum kommer vi att justera den moms eller omsättningsskatt du betalar, såvida du inte erlagt full betalning innan ändringen av momssatsen eller omsättningsskatten träder i kraft.

8.4 När du måste betala och hur du ska betala. All betalning av Produkter via våra Plattformar sköts via Amazon Payments, Braintree, en tredjeparts betalningsleverantör som inte är knuten till vår Plattform. Du måste erlägga betalning för Produkterna innan vi levererar dem till dig. Du intygar att: i) du har laglig rätt att använda kreditkort eller annan betalningsmetod i samband med ditt köp av Produkterna och att ii) den information du lämnar är sann, korrekt och fullständig.

9. Ditt konto

Du måste behandla alla dina kontouppgifter som konfidentiella. Du får inte avslöja dina kontouppgifter för någon annan. Om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt användarnamn eller lösenord måste du genast meddela oss via scandinavia.questions@elvie.com.

10. Vårt ansvar för förluster eller skador som drabbar dig

10.1 Vi bär ansvaret för förutsebara förluster eller skador som orsakas av oss. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förluster eller skador som du drabbas av och som är ett förutsebart resultat av att vi brutit mot detta kontrakt eller inte visat normal aktsamhet och skicklighet, men vi är inte ansvariga för någon som helst förlust eller skada som inte är förutsebar.

10.2 Vi avsäger oss inte och begränsar inte vårt ansvar mot dig på något sätt som skulle strida mot lagen. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, ansvar för dödsfall och personskada som orsakats av vår oaktsamhet eller av våra anställdas, agenters eller underleverantörers oaktsamhet; ansvar för bedrägeri eller medvetet vilseledande uppgifter.

10.3 Vi är inte ansvariga för affärsförluster. Vi tillhandahåller endast produkterna för privat bruk i hemmet. Om du använder produkterna i kommersiellt eller affärsmässigt syfte eller agerar som återförsäljare bär vi inget ansvar för förlorad vinst, affärsförluster, verksamhetsavbrott eller förlorade affärsmöjligheter.

10.4 Inget ansvar för följdskador. Om inte annat följer av tillämplig lag är vi inte skyldiga att ersätta dig eller tredje man för några som helst indirekta skador eller följdskador, inbegripet men ej begränsat till affärsförluster, förlorad vinst, dataförlust eller förlorad användning av Produkterna eller Plattformen som orsakats av dig i anslutning till Produkterna, oavsett anspråkets natur och även om det varit förutsebart eller om vi hade upplysts om risken för sådan skada.

10.5 Begränsning av skadeståndssumma. Om inte annat följer av tillämplig lag ska vårt samlade skadeståndsansvar gentemot dig eller tredje man för skada enligt dessa villkor, oavsett anspråkets natur, inte överstiga den summa du betalat eller är skyldig att betala för Produkterna enligt dessa villkor.

11.  Andra viktiga villkor

11.1 Ingen annan har några som helst rättigheter under detta avtal (med undantag av person som du överför eventuella garantirättigheter till). Detta avtal gäller mellan dig och oss. Med undantag av vad som framgår i 11.1 ska ingen annan person ha rätt att åberopa några av avtalets villkor.

11.2 Om en domstol finner att någon del av avtalet strider mot lagen ska resten av avtalet fortsätta att gälla. Varje stycke i dessa villkor har självständig giltighet. Om en domstol eller relevant myndighet beslutar att något av dem strider mot lagen ska övriga stycken fortsätta att gälla fullt ut.

11.3 Om vi dröjer med att genomdriva bestämmelserna i detta avtal kan vi ändå genomdriva dem senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du ska göra något som du är skyldig att göra enligt dessa villkor eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig när du brutit mot avtalet, innebär detta inte att du är befriad från dina skyldigheter och förhindrar inte att vi vidtar åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle inom de lagstadgade tidsfristerna.

11.4 Vilka lagar som gäller för avtalet och vilka domstolar du kan vända dig till. Dessa villkor regleras och tolkas enligt engelsk lag. Vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales ska ha icke-exklusiv behörighet, vilket betyder att du kan vända dig till dem för att kräva att dina rättigheter som konsument i England eller det EU-land du bor i ska upprätthållas.

11.5 EU:s tvistlösning på nätet samt alternativ tvistlösning. EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet som du hittar under länken till EU-kommissionens plattform. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett skiljedomsorgan för konsumentfrågor.

 

Ångerblankett:

(du ska endast fylla i och skicka blanketten om du vill dra dig ur avtalet)

Till

Chiaro Technology Limited

Second Floor, 63-66 Hatton Garden, London, England, EC1N 8LE

Mejl: scandinavia.questions@elvie.com

 

– Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende

följande varor*/tjänster*

 

Beställdes den*/mottogs den*  

 __________________________________________

Konsumentens namn

__________________________________________

Konsumentens adress

__________________________________________

Konsumentens underskrift (gäller endast pappersblankett)

__________________________________________

 

Datum

__________________________________________

 

__________________________________________

*Radera det som inte gäller.