×

1. Vår syn på sekretess

1.1 Vi på Elvie ("Elvie", "vi", "vår" eller "oss") har ett lika starkt engagemang för att skydda och respektera din integritet som vi har för att skapa branschledande smart teknik för kvinnor. I den här sekretesspolicyn beskrivs hur vi samlar in, lagrar, behandlar, överför, delar och använder data som identifierar dig eller är förknippade med dig ("personuppgifter") samt även hur vi använder cookies och liknande teknik.

1.2 Vi driver webbplatsen www.elvie.com, där du kan se och beställa produkter, läsa uppdateringar och annan information om våra produkter och om kvinnors hälsa i allmänhet samt även hitta instruktioner och vägledning om att använda våra produkter ("webbplatsen" eller "vår webbplats"). Vi driver även produktspecifika appar som du kan ladda ned på din enhet och parkoppla till våra produkter och som, för vissa produkter, krävs för användning enligt relevant produktmanual ("apparna" eller "våra appar").

1.3 Den här Sekretesspolicyn gäller för vår webbplats och våra appar. Se till att du har läst den här sekretesspolicyn och förstår hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar vidare dina personuppgifter innan du besöker eller använder vår webbplats eller våra appar.

2. Vem är ansvarig för användningen av dina personuppgifter?

2.1 Elvie är företagsnamnet för Chiaro Technology Limited, som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar om dig i anslutning med din användning av webbplatsen och apparna. Det innebär att vi fastställer och ansvarar för hur dina personuppgifter används.

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats, kontaktar oss eller köper produkter av oss samt hur vi använder dem

3.1 Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt uppger direkt till oss när du använder webbplatsen. Det här kan innefatta information som du tillhandahåller till oss när du beställer och betalar för en produkt via webbplatsen, har kontakt med oss via telefon eller e-post eller på annat sätt angående webbplatsen eller våra produkter, skickar in recensioner eller prenumererar på våra e-postlistor, nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation.

3.2 Vi meddelar dig när det krävs att du tillhandahåller vissa personuppgifter för att vi ska kunna behandla din order, svara på dina eventuella frågor eller på annat sätt tillhandahålla funktionalitet för dig på webbplatsen. Om du inte vill tillhandahålla sådana personuppgifter kan vi eventuellt inte behandla din order, ge dig support eller svara på dina övriga förfrågningar.

3.3 När du använder webbplatsen kan de kategorier av information vi samlar in inkludera följande:

a) vilken typ av produkt du beställer och dess mängd

b) dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer

c) din leveransadress

d) dina betalningsuppgifter, såsom betalningsmetod och faktureringsadress

e) din preferens för hur vi ska kontakta dig och hur vår webbplats visas

f) innehållet i eventuella frågor eller förfrågningar som du skickar in till oss.

Vi använder den här informationen för att behandla eventuella beställningar som du gör via webbplatsen, för att hantera dina eventuella frågor och kommentarer, för att kontakta dig samt för att utveckla nya produkter och tjänster.

3.4 Bilaga 1 innehåller ytterligare beskrivningar av de kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig samt hur vi använder den informationen när du själv använder webbplatsen, och även vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter samt vilka som mottar personuppgifterna.

4. Personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder våra produkter och appar samt hur vi använder personuppgifterna

4.1 Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt skickar in till oss direkt när du använder våra produkter och appar. Det här kan innefatta information som du tillhandahåller till oss när du konfigurerar ett konto via en app eller när du parkopplar och använder en av våra produkter med lämplig app.

4.2 Vi meddelar dig när det krävs att vissa personuppgifter tillhandahålls för att vi ska kunna ge dig vissa funktioner i apparna. Om du väljer att inte tillhandahålla sådana personuppgifter kan vi eventuellt inte tillhandahålla de delarna i apparna till dig.

4.3 När du använder produkterna och lämpliga appar kan de kategorier av information som vi samlar in innefatta följande:

a) ditt namn och din e-postadress

b) ditt födelseår och antal barn

c) information om hur du använder produkten

d) dina preferenser för hur vi kontaktar dig och hur apparna visas.

Vi använder den här informationen för att ge dig de funktioner våra produkter och appar erbjuder, för att ge dig kundsupport samt för vår forskning och utveckling (inklusive att utveckla nya produkter och tjänster).

4.4 Bilaga 2 innehåller ytterligare beskrivningar av de kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig samt hur vi använder den informationen när du själv använder våra produkter och appar och även vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter samt vilka som mottar personuppgifterna.

5. Information som vi samlar in automatiskt om din användning av våra appar och vår webbplats

5.1 Vi samlar även automatiskt in personuppgifter indirekt angående hur du öppnar och använder webbplatsen och våra appar samt information om enheten som du använder när du gör det. Till exempel kan vi samla in följande:

a) information om de funktioner du använder samt vilka sidor du visar på webbplatsen och i apparna

b) information om din enhet (såsom din IP-adress, enhetsidentifierare, enhetstyp, modell och tillverkare)

c) information om dina användningsmönster (till exempel hur ofta du använder webbplatsen eller en app samt dina språkinställningar).

Vi använder den här informationen för att ge dig funktioner och funktionalitet på webbplatsen och i apparna, för att övervaka och förbättra webbplatsen och apparna samt för att utveckla nya produkter och tjänster.

5.2 Bilaga 3 innehåller ytterligare beskrivningar av de kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig automatiskt samt hur vi använder den informationen. I tabellen listas även vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter samt vilka som mottar personuppgifterna.

5.3 Vi kan koppla samman eller kombinera personuppgifter som vi samlar in om dig samt den information som vi samlar in automatiskt. På så sätt kan vi ge dig en personligt anpassad upplevelse oavsett hur du interagerar med oss.

5.4 Vi kan anonymisera och slå samman vilka som helst av personuppgifterna som vi samlar in (så att informationen inte direkt identifierar dig). Vi kan använda anonymiserad information för syften såsom att testa våra IT-system, forskning, dataanalys, förbättra webbplatsen och våra appar samt att utveckla nya produkter och funktioner.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

6.1 Vanligtvis lagrar vi inte personuppgifter som vi samlar in angående dig längre än vad som behövs för de syften som beskrivs i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3, i enlighet med våra juridiska skyldigheter och legitima affärsintressen.

6.2 Ibland kan vi dock behöva spara dina personuppgifter längre om det krävs enligt lag.

7. De som mottar personuppgifter

7.1 Utöver de mottagare som listas i Bilaga 1, 2 och 3 kan vi även dela dina personuppgifter med följande (enligt vad som krävs i enlighet med användningen som beskrivs i Bilaga 1, 2 och 3):

a) Tjänsteleverantörer och rådgivare: vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer och andra tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Det kan inkludera professionella tjänster, såsom juridiska tjänster och bokföringstjänster, post, e-post- eller chattjänster, bedrägeribekämpning, webbvärdtjänster eller tillhandahållande av analytiska tjänster.

b) Sociala medier: vi kan använda analytiska "lookalike"-funktioner, såsom "Facebook Lookalike-målgrupper", för att identifiera nya potentiella kunder på basis av att de eventuellt delar några karaktärsdrag med dig. Om du interagerar med oss via sociala medier, till exempel om du besöker vår webbplats eller hämtar våra appar som svar på en annons på en social medieplattform, kan vi med anledning av det dela dina personuppgifter med sociala medieplattformar så att de kan identifiera användare som liknar dig, till exempel användare som har gillat samma sidor eller innehåll som du.

c) Köpare och tredje parter i anslutning till en företagstransaktion: dina personuppgifter kan delas till tredje parter i samband med en transaktion, såsom en sammanslagning, försäljning av tillgångar eller aktier, omorganisation, finansiering, styrningsändring eller förvärv av hela eller delar av vårt företag.

d) Brottsbekämpningsmyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra parter av juridiska skäl: vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter enligt vad som krävs av lagen om vi rimligen tror att sådana åtgärder är nödvändiga för att (i) följa lagen och rimliga begäranden från brottsbekämpningsmyndigheter, (ii) upptäcka och undersöka illegala aktiviteter och avtalsbrott, inklusive mot våra användningsvillkor och försäljningsvillkor, och/eller (iii) utöva eller skydda Elvies, dess användares eller andras rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

7.2 Utöver vad som beskrivs ovan kan vi även dela statistik och insikter som utvecklats av oss utifrån dina personuppgifter. Statistik och insikter av den typen härleds från anonymiserad och aggregerad information, så att det inte är möjligt att identifiera dig (direkt eller indirekt) eller ens urskilja dig utifrån informationen.

8. Marknadsföring och reklam

8.1 Då och då kan vi kontakta dig med information om våra produkter och tjänster, inklusive att vi skickar marknadsföringsmeddelanden till dig och ber om din feedback angående våra produkter och tjänster.

8.2 De flesta av våra marknadsföringsmeddelanden skickas via e-post. För vissa marknadsföringsmeddelanden kan vi använda personuppgifter som vi samlat in om dig för att hjälpa oss fastställa vilken marknadsföringsinformation som är mest relevant att dela med dig.

8.3 Vi skickar endast marknadsföringsmeddelanden till dig om du har givit oss samtycke till det. Du kan uppdatera dina inställningar angående e-postmeddelanden från oss senare, till exempel kan du ta tillbaka ditt samtycke, genom att klicka på länken längst ned i våra e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte.

9. Lagring och överföring av dina personuppgifter

9.1 Säkerhet. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering, förlust, ändring eller skada. Alla personuppgifter som vi samlar in lagras på säkra servrar. Vi skickar aldrig oombedda e-postmeddelanden till dig eller kontaktar dig via telefon och ber om ditt konto-ID, lösenord, information om ditt kredit- eller bankkort eller ditt nationella ID-nummer (personnummer).

9.2 Avidentifiering. När vi samlar in personuppgifter angående din användning av våra produkter och appar lagrar vi endast den här informationen på ett sätt som inte direkt identifierar dig. Vi återidentifierar dig endast under sällsynta omständigheter, till exempel om det krävs att vi gör så enligt tillämplig lag, till exempel om vi behöver återkalla en produkt, eller om du ber oss.

9.3 Internationella överföringar av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kan överföras till och lagras i länder utanför den jurisdiktion där du befinner dig, där vi och våra externa tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Om du befinner dig i Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kan dina personuppgifter behandlas utanför Storbritannien eller EES, inklusive i USA.

9.4 Om sådan överföring sker säkerställer vi följande:

a) att personuppgifterna överförs till länder som är erkända för att erbjuda en motsvarande skyddsnivå eller

b) att överföringen görs i enlighet med lämpliga skyddsåtgärder såsom standardmässiga dataskyddsklausuler från EU-kommissionen eller brittiska Information Commissioner.

Om du vill ha mer information om de här säkerhetsåtgärderna kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av den här sekretesspolicyn.

10. Dina rättigheter angående dina personuppgifter

10.1 I enlighet med tillämpliga sekretesslagar har du följande rättigheter gällande personuppgifter rörande dig som vi lagrar:

a) Rätt till åtkomst. Du har rätt att få följande:

i) bekräftelse på huruvida samt var vi behandlar dina personuppgifter

ii) information om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar, syftena med vår behandling av dina personuppgifter samt information om hur vi fastställer lämpliga lagringsperioder

iii) information om de kategorier av mottagare som vi kan dela dina personuppgifter med

iv) en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.

b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att, under vissa omständigheter, få en kopia av de personuppgifter du har tillhandahållit till oss i ett strukturerat, vanligen använt maskinläsligt format som har stöd för användning på nytt, eller att begära att dina personuppgifter överförs till en annan person.

c) Rätt till rättelse. Du har rätt att få eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rörande dig som vi lagrar rättade utan onödiga dröjsmål.

d) Rätt till radering. Du har rätt att, under vissa omständigheter, begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om fortsatt behandling av de personuppgifterna inte är berättigad.

e) Rätt till begränsning. Du har rätt att, under vissa omständigheter, begära att vi begränsar ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter om fortsatt behandling av dem på aktuellt sätt inte är berättigad, till exempel om du bestrider personuppgifternas riktighet.

10.2 Du har även rätt att invända mot eventuell behandling baserat på våra legitima intressen när det finns skäl gällande din specifika situation. Det kan finnas tvingande skäl till att fortsätta behandla dina personuppgifter och vi kommer att göra en bedömning och informera dig om så är fallet. Du kan invända mot marknadsföringsaktiviteter oavsett skäl.

10.3 Om du vill utöva någon av de här rättigheterna kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av den här sekretesspolicyn.

10.4 Du kan även granska och redigera några av de personuppgifter som du har skickat in till oss via lämpliga funktioner i apparna.

10.5 På grund av att databehandlingen är av konfidentiell karaktär kan vi be dig att bestyrka din identitet när du vill utöva ovanstående rättigheter. Det kan du göra genom att ge oss en skannad kopia eller signerad fotokopia av en giltig ID-handling.

10.6 Vi försöker svara på en begäran angående dina rättigheter inom en månad från att vi mottar din begäran.

10.7 Om vi inte kan svara inom den tiden, på grund av att begäran är komplex eller att vi mottar många begäranden, kommer vi att informera dig om när vi istället kan svara. Förlängningen blir då inte mer än två månader från när vi informerar dig om att vi behöver en förlängning för att svara.

10.8 Om vi inte besvarar en begäran kommer vi att informera dig inom en månad om skälen till vårt beslut samt om din rätt att hänskjuta ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige).

11. Cookies och liknande teknik som används på vår webbplats

11.1 På vår webbplats används cookies och liknande teknik (såsom lokala lagringsobjekt, LSO, skript och pixlar) för att urskilja dig från andra som använder vår webbplats.

11.2 Traditionella cookies är bitar av kod som gör att det går att personanpassa upplevelsen på vår webbplats genom att spara information såsom användar-ID och andra inställningar. En cookie är en liten datafil som vi överför till din dators hårddisk för våra registers skull.

11.3 Cookies och liknande tekniker hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och gör även att vi kan övervaka och analysera hur användare använder och interagerar med vår webbplats, så att vi kan fortsätta förbättra den. Cookies hjälper även oss och våra annonspartner att avgöra vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig, så att vi kan ge dig riktade annonser.

11.4 Vi använder följande typer av cookies:

a) Helt nödvändiga cookies. Det här är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. Det här inkluderar till exempel cookies som gör att du kan använda varukorgen eller betala för produkter via vår webbplats.

b) Analytiska cookies/prestandacookies. Med dessa cookies kan vi känna igen och räkna antalet besökare och se hur våra besökare navigerar på webbplatsen när de använder den. På så sätt kan vi förbättra webbplatsen, till exempel genom att se till att användare enkelt kan hitta vad de letar efter. Vi kan använda analysverktyg från tredje parter, till exempel Google Analytics, för att mäta trafik och användningstrender angående webbplatsen samt för att få insikt i demografisk information om våra användare. Du kan hitta mer information om Googles rutiner här: http://www.google.com/policies/privacy/partners, samt visa deras alternativ för avregistrering som för tillfället är tillgängliga här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

c) Funktionella cookies. Dessa cookies används för att känna igen användare när de återvänder till vår webbplats. På så sätt kan vi personanpassa innehåll för våra användare, använda era namn när vi hälsar på er och komma ihåg era inställningar (till exempel valen för språk eller region).

d) Målinriktade cookies. Dessa cookies registrerar när du besöker vår webbplats, vilka sidor du har besökt och vilka länkar du följt. Vi använder den här informationen för att göra vår webbplats, annonserna som visas på den samt marknadsföringsmeddelanden som vi skickar ut mer relevanta för våra användares intressen. Vi kan även dela den här informationen med tredje parter som tillhandahåller en tjänst till oss för det här ändamålet.

e) Tredjepartcookies. Observera att annonsörer och andra tredje parter kan använda sina egna cookietaggar när du klickar på en annons på vår webbplats. De här tredje parterna ansvarar själva för att ange sina egna policyer för cookies och sekretess. Denna Sekretesspolicy gäller endast de personuppgifter vi samlar in på vår Webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyer för andra webbplatser du länkar till från vår Webbplats eller på annat sätt besöker.    

11.5 I Bilaga 4 hittar du mer information om de cookies vi använder på vår webbplats.

11.6 De cookies som vi använder har utformats för att hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av webbplatsen men om du inte vill ta emot cookies går det andra ändra cookieinställningar i de flesta webbläsare. Observera att om du väljer att neka alla cookies kan du eventuellt inte använda vår webbplats med fullständig funktionalitet. Vanligtvis hittar du sådana här inställningar i menyn "Alternativ" eller "Inställningar" i din webbläsare. Du kan prova att få hjälp med att förstå de här inställningarna genom att använda alternativet "Hjälp" i din webbläsare.

11.7 Observera att radering eller blockering av cookies inte nödvändigtvis påverkar alla sorters spårningstekniker, såsom lokala lagringsobjekt (LSO).

11.8 Om du vill få mer information om cookies och liknande teknik kan du besöka: www.allaboutcookies.org eller webbplatsen för branschorganisationen Network Advertising Initiative (Initiativet för nätverksannonsering, NAI) på: www.networkadvertising.org.

12. Spårningstekniker som används i våra e-postmeddelanden

12.1 Våra e-postmeddelanden kan innehålla spårningstekniker som ger oss information om hur du har interagerat med meddelandena, till exempel att identifiera om och när du öppnat ett e-postmeddelande som vi skickat till dig, hur många gånger du har läst det samt om du har klickat på några länkar i meddelandet. På så sätt kan vi mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer via e-post är, göra e-postmeddelanden som vi skickar mer relevanta för mottagarnas intressen samt förstå om eventuella viktiga administrativa meddelanden som vi har skickat öppnats och lästs.

12.2 I de flesta populära e-postklienter kan du blockera de här teknikerna genom att inaktivera vissa externa bilder i e-postmeddelanden. Du kan göra det här via inställningarna i din e-postklient – vanligtvis får du alternativet att välja om e-postmeddelanden ska visa "fjärrbilder", "fjärrinnehåll" eller "bilder" som standard.

12.3 Med vissa webbläsare får du även alternativet att hämta och installera tillägg som blockerar spårningstekniker.

13. Intressebaserad annonsering

13.1 Vi deltar i intressebaserad annonsering och använder externa annonsbolag för att ge dig inriktade annonser baserat på din webbhistorik och hur du använder webbplatsen. Vi kan dela eller tillåta att externa onlinenätverk för annonsering, sociala medieföretag och andra tredjepartstjänster samlar in information om din användning av webbplatsen över tid, så att de kan spela upp eller visa annonser för webbplatsen, våra produkter och tjänster samt liknande produkter och tjänster på andra webbplatser eller i andra appar eller tjänster som du eventuellt använder (inklusive Google och Facebook).

13.2 Vanligtvis men inte alltid samlas den här informationen in via cookies och liknande spårningstekniker. De här tredje parterna kan samla in mobila identifierare såsom identifierare för annonsörer för iOS (IDFA) och Google Advertising ID samt även din enhets IP-adress, information om andra program på din enhet, din plats, information om din användning av webbplatsen och information om vilka annonser du har visats eller klickat på.

13.3 Vi och våra externa partner använder den här informationen för att göra de annonser som visas intressantare samt för att tillhandahålla annonseringsrelaterade tjänster såsom rapportering, attribution, analyser och marknadsforskning.

13.4 Vi kan även använda vissa sorters visningsannonser och andra avancerade funktioner via Google Universal Analytics, såsom återmarknadsföring med Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager-integreringen samt Google Analytics demografi- och intresserapportering. Med hjälp av de här funktionerna kan vi använda förstapartscookies (till exempel Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (till exempel DoubleClick-annonseringscookien) eller andra tredjepartscookies tillsammans för att ge underlag till, optimera och visa annonser baserat på användares senaste besök på vår webbplats. Du kan kontrollera dina annonsinställningar eller välja bort vissa Google-annonseringsprodukter genom att besöka Google Ads Preferences Manager, som för tillfället finns här: https://google.com/ads/preferences eller genom att besöka NAI:s onlineresurser här: www.networkadvertising.org/choices.

13.5 Chiaro Technology samarbetar med Rakuten Advertising, och de kan samla in personuppgifter när du interagerar med vår webbplats. Insamlingen och användningen av den här informationen lyder under den sekretesspolicy som finns här: https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy

13.6 Du kan eventuellt begränsa användningen av de här identifierarna för intressebaserad annonsering på en viss enhet via inställningarna på enheten, genom att välja "Begränsa annonsspårning" (iOS) eller "Välj bort intressebaserade annonser" (Android). Du kan även välja bort vissa, men inte alla intressebaserade annonser som tillhandahålls av mobilannonseringsnätverk genom att besöka: http://youradchoices.com/appchoices och hämta mobilappen AppChoices.

13.7 Om du vill få mer information om intressebaserad annonsering och hur du kan välja bort en del av den här annonseringen kan du besöka:

a) Network Advertising Initiatives onlineresurser på: www.networkadvertising.org/choices

b) DAA:s resurser på: www.aboutads.info/choices

c) Your Online Choices på: www.youronlinechoices.eu

13.8 Observera att om du väljer bort intressebaserade annonser via onlineresurserna från NAI, DAA eller Your Online Choices innebär det endast att du väljer bort att få intressebaserade annonser i just den webbläsaren eller på just den enheten. Du kan då fortfarande få intressebaserade annonser på dina andra enheter. Du behöver i sådana fall välja bort det i varje webbläsare eller på varje enhet som du använder.

13.9 En del av sådan här avanmälan kanske inte träder ikraft om din webbläsare inte är inställd på att godkänna cookies. Om du tar bort cookies, ändrar dina webbläsarinställningar, byter webbläsare eller enhet eller använder ett annat operativsystem behöver du avanmäla dig (välja bort) igen.

13.10 Observera att även om du väljer bort intressebaserade annonser innebär det inte att du inte längre får annonser i din enhet – det innebär bara att annonserna eventuellt inte längre anpassas utifrån dina intressen.

14. Länkar till tredje parters webbplatser

14.1 Webbplatsen och våra appar kan ibland innehålla länkar till och från tredje parters webbplatser, inklusive webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer, handelspartner, nyhetspublikationer och återförsäljare. Om du följer en länk till någon sådan webbplats bör du observera att de här webbplatserna har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar eller accepterar någon ansvarighet för deras policyer. Granska de individuella policyerna innan du skickar in information till de webbplatserna.

15. Vår policy gällande barn

15.1 Vår webbplats och våra appar riktar sig inte till personer som är under 18 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från några personer som är under 18 år. Om du blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, utan ditt samtycke, får du gärna kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför, så kan vi vidta åtgärder för att ta bort den informationen och avsluta eventuellt konto som ditt barn skapat hos oss.

16. Ändringar i den här policyn

16.1 Vi kan uppdatera den här sekretesspolicyn då och då, så du bör granska den här sidan med jämna mellanrum. När vi ändrar den här sekretesspolicyn på ett betydande sätt ändrar vi "Senast uppdaterad"-datumet i slutet av sekretesspolicyn. Ändringar i den här sekretesspolicyn gäller från när de publiceras på den här sidan.

17. Meddelande till dig

17.1 Om vi behöver ge dig information om någonting, vare sig det är av juridisk karaktär eller gäller marknadsföring eller andra affärsrelaterade syften, väljer vi det som vi tror är bäst sätt att kontakta dig på. Vanligtvis gör vi det via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller i våra appar. Även om vi kan skicka meddelanden till dig innebär det inte att du inte kan välja bort vissa typer av kontakt såsom beskrivs i den här sekretesspolicyn.

18. Kontakta oss

18.1 Du får gärna kontakta privacy@elvie.com om du har några frågor, kommentarer eller begäranden angående den här Sekretesspolicyn. Om du bor inom EES och vill kontakta vår representant inom EES kan du även hitta kontaktuppgifter här.

18.2 Om vi inte kan hantera eventuella frågor som du ställer till oss har du även rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet. Du hittar mer information om hur du kontaktar den myndigheten här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

18.3 Om du vill radera dina personuppgifter som vi lagrar kan du stänga ditt Elvie-konto genom att använda kontoraderingen i appen. Observera att detta raderar ditt konto och dina personuppgifter i alla Appar omedelbart och inte kan ångras. Du kan även kontakta oss på privacy@elvie.com.

18.4 Den här sekretesspolicyn ändrades senast 31 mars 2022.

Tillägg