×

På Chiaro Technology Limited, ”Chiaro”, står vi bakom Elvie-produkterna. Alla våra produkter backas upp av en begränsad tillverkargaranti mot material- och/eller tillverkningsfel, förutsatt att produkten används enligt bruksanvisningen för respektive garantiperioder som beskrivs nedan:

Produkt*

Elvie Trainer

2 (två) år från inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Pump

Pumpenheten = 2 (två) år från inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Tvättbara komponenter = 90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Pump Accessories

90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Curve

90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Catch

90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Stride

Pumpenheten= 2 (två) år från inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Alla andra komponenter = 90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Stride Accessories

90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Elvie Stride Plus

Pumpenheten= 2 (två) år från inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

Alla andra komponenter och tillbehör = 90 (nittio) dagar från ursprungligt inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändarköparen

* Observera: Alla produkter är inte tillgängliga i alla områden.

 

Garantin är kostnadsfri och gäller i tillägg till inköpslandets nationella konsumentlagstiftning. Den exkluderar, begränsar eller påverkar inte konsumenträttigheter eller rättsliga anspråk som följer av nationella konsumentköplagar. Garantin regleras av och ska tolkas enligt lagarna i inköpslandet.

Garantin täcker inte kosmetiska förändringar, normalt slitage, fysisk eller naturlig nedbrytning, olyckshändelse, felaktig användning, modifiering, försummelse eller annan yttre orsak. Produkten är endast avsedd för en användare. Om flera personer använder produkten innebär detta en hälsorisk, och garantin upphör att gälla. Eftersom detta är en enanvändarprodukt kan den endast returneras för återbetalning inom 30 dagar efter köpet förutsatt att den är ny, oöppnad, oanvänd och i originalförpackningen med tillverkarens fabriksförsegling fortfarande intakt.

Garantin täcker inte inköp från icke auktoriserade återförsäljare. Garantianspråk ska åtföljas av köpbevis, i enlighet med dessa garantivillkor.

Om du upplever ett problem eller identifierar några defekter med din Elvie-produkt(er) fångas inom garantiperioden, vänligen meddela Chiaro  via www.elvie.com/support. Chiaro förbehåller sig rätten att utreda orsaken till felet och kan efter eget gottfinnande avgöra om den felaktiga produkten eller eventuella delar ska ersättas kostnadsfritt eller inte. Vår förmåga att erbjuda ersättningar kan begränsas av de territorier där vi säljer vår produkt för att säkerställa efterlevnad av lagar.  I den händelse Chiaro beslutar att ge dig en ersättningsprodukt kommer den ursprungliga garantitiden inte att förlängas utan gäller också för ersättningsprodukten.

Chiaros ansvar vid brott av denna begränsade garanti begränsas till ersättning av produkter som inte överensstämmer med nämnda garanti. Spara ditt inköpskvitto så att du har det tillgängligt om du behöver kontakta Elvies kundtjänst i ett garantiärende.