×

1. Profilinformation

Profilinformation, såsom ditt namn och din e-postadress.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att konfigurera och autentisera ditt konto i appen. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig samt för att vidta steg innan ett avtal ingås med dig.

Vi kan använda den här informationen för att kommunicera med dig, inklusive att skicka tjänsterelaterade meddelanden. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig.

Vi kan använda den här informationen för att skicka oombedda marknadsföringsmeddelanden till dig i enlighet med dina inställningar. Vi använder endast dina personuppgifter på det här sättet i den utsträckning som du lämnat ditt samtycke till det.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      våra leverantörer av plattform för hantering av kundtjänst, Square Talk Ltd, Language IO, Inc. och Salesforce.com, Inc, för att hantera eventuella begäranden om support eller förfrågningar som du skickar till oss

●      vår leverantör av integrering av kundtjänsthantering, Zapier, Inc, för att ansluta och överföra data mellan våra leverantörer av plattform för hantering av kundtjänst.

2. Ålder och familjehistorik

Ålder och familjehistorik, till exempel var du är född och hur många barn du har.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att personanpassa vissa funktioner i våra appar, till exempel de träningsrutiner som rekommenderas för dig när du använder Elvie Trainer. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att anpassa våra produkter och appar för dig.

3. Användningsinformation

Användningsinformation, till exempel vid vilken tid du använder våra produkter, dina resultat när du använder våra produkter, eventuella problem som du upplevt när du använt våra produkter samt eventuell annan information som genererats av produkterna angående hur du använder våra produkter.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att tillhandahålla funktioner i apparna som gör det möjligt för dig att övervaka och visa statistik om din användning av produkterna. Behandlingen är nödvändig för att verkställa ett avtal med dig.

Vi kan använda den här informationen för att analysera hur våra produkter presterar, för att åtgärda problem med våra produkter och Appar, för att förbättra våra produkter och appar samt för att utveckla nya produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att förbättra våra produkter och tjänster, hantera eventuella fel i våra produkter och tjänster samt utveckla nya produkter och tjänster.

4. Dina inställningar och prenumerationer

Dina inställningar och prenumerationer, till exempel dina preferenser för hur appen visas, om du prenumererar på något nyhetsbrev samt dina inställningar för aviseringar och marknadsföringsmeddelanden.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att anpassa hur apparna visas, vilket innehåll som är tillgängligt via apparna samt för att ge aviseringar, skicka nyheter, meddelanden och marknadsföringskommunikation om du har bett oss om det eller om du har samtyckt till det. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att anpassa våra produkter och tjänster för våra användare samt att säkerställa att användare får korrekta marknadsföringsmeddelanden och andra meddelanden.

Vi använder den här informationen för att säkerställa att vi efterlever vår juridiska skyldighet att endast skicka marknadsföringsmeddelanden som du har begärt eller som du har samtyckt till. Behandlingen är nödvändig för att vi ska efterleva en juridisk skyldighet.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den här informationen med följande parter:

●      vår leverantör av marknadsföring och kunddataplattform, Ometria Limited, för att skicka personanpassad marknadsföring och tjänsterelaterade meddelanden.