×

1. Ungefärlig platsinformation

Ungefärlig platsinformation. Utöver information som du väljer att ge oss samlar vi inte in information om din exakta plats. Din enhets IP-adress kan, emellertid, hjälpa oss att fastställa din ungefärliga plats.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda information som du tillhandahåller oss om din plats som underlag till och för att planera vår marknadsföringsstrategi samt för att övervaka och upptäcka bedrägeri eller misstänkt aktivitet i förhållande till ditt konto. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen som underlag för vår direkta marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda den här informationen för att anpassa hur webbplatsen och apparna visas för dig (till exempel på vilket språk de tillhandahålls till dig). Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att anpassa webbplatsen och apparna så att de är mer relevanta för våra användare.

2. Information om hur du använder webbplatsen och apparna

Information om hur du använder webbplatsen och apparna. Till exempel: hur ofta du använder webbplatsen eller apparna, vilken tid du använder dem och hur länge, den ungefärliga plats som du använder webbplatsen eller apparna från, om du använder dem från flera enheter samt andra åtgärder som du gör vi webbplatsen eller apparna, såsom vilka sidor du visar, eventuella val som du gör och eventuell information som du anger på webbplatsen och i apparna.

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda information om hur du använder och öppnar webbplatsen och apparna för att visa webbplatsen och apparna för dig på din enhet. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att anpassa webbplatsen och apparna för användaren.

Vi kan använda den här informationen för att fastställa vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen som underlag för vår direkta marknadsföring.

Vi kan använda den här informationen för att övervaka och förbättra webbplatsen, apparna och/eller vårt företag, för att lösa problem och informera om nya produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att övervaka och lösa problem med webbplatsen och apparna samt att förbättra webbplatsen och apparna i allmänhet.

3. Loggfiler och information om din enhet

Loggfiler och information om din enhet. Vi kan även samla in information om den dator, surfplatta, smarttelefon eller annan elektronisk enhet som du använder för att använda webbplatsen eller apparna. Den här informationen kan innefatta uppgifter om typen av enhet, unika identifierande enhetsnummer, operativsystem, webbläsare och program som du använder för att öppna webbplatsen och/eller apparna på din enhet, ditt mobilnätverk, din IP-adress samt din enhets telefonnummer (om den har ett).

Så kan vi använda den här informationen

Vi kan använda den här informationen för att fastställa vilka produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig i marknadsföringssyfte. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen som underlag för vår direkta marknadsföring.

Vi kan använda den här informationen för att övervaka och förbättra webbplatsen, apparna och/eller vårt företag, för att lösa problem och informera om nya produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen, nämligen att övervaka och lösa problem med webbplatsen och apparna samt att förbättra webbplatsen och apparna i allmänhet.

Mottagare av den här informationen

Vi kan dela den information som beskrivs i 1, 2 och 3 ovanför med följande parter:

●      FullStory och Google LLC och dess dotterbolag Firebase, som tillhandahåller vår analysplattform, för att hjälpa oss att få insikter om hur besökare använder webbplatsen och/eller våra appar

●      Facebook Ireland Limited och dess dotterbolag/anknutna bolag, för att stödja delning via sociala medier och integreringen mellan Facebook-tjänster och vår webbplats

●      Facebook Ireland Limited, Google LLC, Outbrain UK Limited och Criteo S.A. samt deras dotterbolag/anknutna bolag som använder information inhämtad från vår webbplats för att rikta in och visa anpassade annonser för dig när du surfar på internet

●      Ometria Limited, för att tillhandahålla personanpassad marknadsföringskommunikation med hjälp av information som har inhämtats via vår webbplats.

När du skickar in en fråga till oss kan vi dela din IP-adress med Freshworks, Inc, den leverantör som tillhandahåller vår kundtjänstplattform, i den utsträckning som behövs för att hjälpa oss att behandla sådana eventuella kundtjänstfrågor som du skickar till oss.