×

Er lekt melk uit de Elvie Pump

Elvie Pump mag niet lekken. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom er iets kan weglekken. Het kan een defect onderdeel zijn of een verkeerde uitlijning van de tepel. Neem dus even contact op met ons zodat iemand van ons team het probleem voor je kan oplossen.

Nog meer vragen?

Neem contact met ons op